Is narcisme te veranderen?

Hardnekkige ontkenning

Volgens personen die lijden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis mankeren zij niks. Het mankeren past uiteraard niet in het plaatje van hun ideale zelfbeeld. Zij zullen nooit toegeven dat ze een probleem hebben en hulp zoeken is al helemaal uit den boze. Hierdoor kom je ontzettend weinig narcisten tegen binnen het hulpverleningstraject.

Uit onderzoek is gebleken dat persoonlijkheidseigenschappen moeilijk te veranderen zijn. Ze lijken resistent tegen verandering. Psychopathische eigenschappen die kenmerkend zijn voor narcistische persoonlijkheidsstoornis zoals grootheidswaanzin, gebrek aan gevoel en empathie zijn zeer moeilijk te veranderen. Het is erg moeilijk om een narcist zover te krijgen om hulp te gaan zoeken. Uit onderzoek blijkt dat narcisten die wel hulp zoeken vrijwel nooit genezen van deze stoornis.

De narcist zal nooit toegeven dat hij een probleem heeft. En waarom zou je een oplossing zoeken voor iets wat geen probleem is? Volgens de narcist mankeren ze niks. De enige mogelijkheid om een narcist zover te krijgen om hulp te zoeken, is door hem te verlaten. Hij zal toegeven en zeggen dat hij zal veranderen of hulp zal zoeken. Let hier echter wel mee op, narcisten zijn vaak meesters in manipulatie en pathologisch liegen en zullen veel zeggen om te houden wat ze hebben.

Dat narcisten veel moeite hebben met het zoeken van hulp mag duidelijk zijn. Het blijkt dan ook vrijwel onmogelijk om te genezen van narcistische persoonlijkheidsstoornis. Eigenlijk komt het er op neer dat er manieren gevonden moeten worden om ermee om te gaan, ermee te leren leven. Vaak zien we hulptrajecten mislukken omdat de narcisten het moeilijk vinden om de hulp te accepteren of om tegengesproken te worden tijdens de therapie.

Behandeling van NPS

Therapie zal moeten worden begeleid door iemand die gespecialiseerd is in persoonlijkheidsstoornissen. Dit kan een psycholoog, psychiater of psychotherapeut zijn. Het is duidelijk dat per geval bekeken zal moeten worden waaraan de betreffende persoon lijdt, wat de oorzaken zijn en welke therapievorm hierin kan helpen. Medicatie is bij NPS vaak geen optie.

Laten we voorop stellen dat personen die lijden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis een gebrek hebben aan communicatieve vaardigheden. Zij zullen hierin dus onderwezen moeten worden. Een onderdeel wat de narcist waarschijnlijk zwaar zal vallen. Via educatieve programma’s is het mogelijk om vooruitgang te boeken.

Vaak hebben narcisten mentaal een achterstand, zijn ze hierin niet volgroeid en leven ze in een waanwereld waarin alles om hun draait. Tegenslagen en problemen zijn dingen waar ze niet mee om kunnen gaan. Narcisten die het al redden om langdurige behandeling te verduren, hebben misschien een kans om richting mentale volwassenheid te groeien en dingen op een andere positieve wijze te doen. Onderzoek wijst uit dat er slechts enkele gevallen zijn waaruit bleek dat narcisme te veranderen is.

Belangrijke fasen

Om een narcistische persoonlijkheidsstoornis te kunnen behandelen is het noodzakelijk om de werkelijke “ik” naar boven te halen, te analyseren en te laten zien aan de narcist dat deze persoon goed genoeg is. De narcist zal dit moeten aanvaarden, iets wat gezien de kenmerken van NPS natuurlijk ontzettend moeilijk is.

Erkennen, herkennen, aanvaarden en handelen zijn belangrijke fasen in het proces die doorlopen moeten worden, wil er enige kans zijn op genezing of vermindering. Motivatie, sociale vaardigheden, zelfinzicht en tolerantie zijn eigenschappen die nodig zijn in het genezingsproces, allemaal eigenschappen die bij de narcist vaak erg slecht ontwikkeld zijn.

De behandelende therapeut zal ook zeker zeer professioneel, bekwaam en ervaren moeten zijn om de behandeling tot een succes te brengen. En dan is uiteraard de blijvende medewerking van de persoon die lijdt aan NPS noodzakelijk. Iedereen zou kunnen veranderen binnen zijn mogelijkheden en beperkingen, hier ligt vaak ook de moeilijkheid in relatie tot de kenmerken van narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Narcisme behandelen

Belangrijke voorwaarde voor het kunnen behandelen van narcisme is dat de narcist begrijpt dat hij verkeerd zit en de hulp hiervoor wil accepteren. Er zijn een aantal punten die bekeken kunnen worden om te zien of een narcist te veranderen is.

 • Hij geeft niet anderen de schuld maar begrijpt dat zijn eigen gedrag verkeerd is
 • Hij neemt verantwoordelijkheid voor dit gedrag
 • Hij wil graag veranderen, hij doet dit niet om te zorgen dat hij niet verlaten wordt (narcist die zelf aangeeft hulp te willen in plaats van dat hem een ultimatum gesteld wordt)
 • Hij wil via concrete acties veranderen en werkt hiervoor
 • Dit veranderende gedrag is continu en oprecht, niet slechts ter manipulatie van anderen

Het zal altijd moeilijk blijven om de aard van het beestje te veranderen. Een ware narcist zal erg moeilijk te behandelen zijn, àls ze de hulp al aanvaarden. In veel gevallen doen er zich tijdens het hulptraject problemen voor waardoor deze vroegtijdig wordt beëindigd.

Is narcisme te veranderen?

Er zijn gelukkig een aantal uitzonderlijke gevallen waarbij behandeling inderdaad succes heeft gehad. Helaas gaat het hier echt om uitzonderingen. Een narcist is in de meeste gevallen niet te veranderen.

Carolina

"Via NarcismeGids wil ik meehelpen om het stilzwijgen rondom narcisme te doorbreken. Dit doe ik door kennis en tips te verspreiden en ruimte te bieden voor het delen van ervaringen door (ex-)slachtoffers."

Click Here to Leave a Comment Below

Frank - augustus 21, 2023

Ook ik ben er (eindelijk) achter gekomen dat ik een narcistische stoornis heb. Ik zit nu zoals ze dat noemen in een transitiefase, omdat ik heb toegegeven dat het zo is en (graag) wil veranderen. Heeft er iemand tips, adviezen hoe ik mijn veranderingen kan versterken? Ik merk dat ik vaak nog blijf hangen in het arrogante, hooghartige, luie gedrag en mijzelf niet weet te motiveren om actie te ondernemen. Zo ga ik wel graag wielrennen (heeft een doel, dus gaat automatisch), maar ik kan bijvoorbeeld mij niet aanzetten om te gaan werken. Klinkt raar, maar na 25 jaar als ZZP’er waarbij ik nauwelijks iets hoefde te doen en toch goed kon verdienen, is die motivatie om in loonverband een enorme stap. Gebrek aan verantwoordelijkheid, moeite met gezag, vast werkschema, luisteren naar collega’s, openstaan voor kritiek etc, zijn echt allemaal bottlenecks die ik moet zien te overwinnen. Nogmaals, ik walg zelf ook van mijn houding.

Reply
super empath - januari 13, 2021

In de hulpverlening vinden we weldegelijk veel narcisten,maar dan in de vorm van hulpverlener! Dit beroep oefent een enorme aantrekkingskracht op veel narcisten uit. Een van de reden hiervoor is dat ze op een vrij gemakkelijk manier emotionele reacties bij hun cliente los kunnen maken. Voorbeeld:”Vertel me is over je jeugd,” Dit is vaak al genoeg om client in tranen te doen uitbarsten. Emotionele reacties uitlokken is waar het de narcist allemaal om gaat,naast het verkrijgen en behouden van de controle over zijn omgeving natuurlijk.

Reply
Pargje - november 23, 2019

Er zijn andere vormen van Narcistische Stoornissen, waaronder de “inverted Narcissist”.
Ook de zeer behulpzame en zichzelf weg cijferende persoon kan dus wel degelijk echt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijden:
https://thenarcissisticlife.com/the-inverted-mirror-narcissist/

Ik ben er zelf zo eentje. Het voordeel van dit soort mensen, is dat ze wel makkelijker kunnen erkennen deze stoornis te hebben. Ik heb zelf nu ik het heb ontdekt, zoveel hoop dat ik beter kan worden in empathie en relaties, ik was het zo verschrikkelijk moe dat mensen zo grijs op me overkomen, dat ik er geen diepte in kan zien, geen echte relaties aan kan gaan. Ik heb aan autisme gedacht, maar dat paste toch niet. Nu ben ik op dit narcisme verhaal gestuit, en na een zoektocht van 40 jaar snap ik eindelijk wat er met me is.

Voor mij is de ontdekking dat ik hieraan lijd, en de zo concrete beschrijvingen ervan, van heel groot belang om nu in de richting van genezing te kunnen denken. Ik had geen idee dat al deze problemen onstonden omdat ik zo op mezelf ben geconcentreerd… het is ingewikkeld, want erg “mijn best doen” betekent al gauw dat ik méér met mezelf bezig ben en weer nieuwe (mentale) constructies verzin. Maar door deze openbaringen over “narcisme” snap ik dat ik, eigenlijk eenvoudigweg, een stap opzij moet doen zodat de ander tevoorschijn kan komen.

Wat partners vaak niet vatten, logisch want dat is ook zo “alien”, is dat iemand met zo’n beschadigde persoonlijke ontwikkeling, helemaal geen echte “ik” of een ontwikkelde ego heeft. Dat is kwetsbaar en op die manier ook aantrekkelijk of zelfs charismatisch voor anderen. Maar je hebt wel met een echt “fake” persoonlijkheid te maken.
En de consekwenties van zo’n beschadigde ik-ontwikkeling is erg diep en overheersend. Ik bv. voelde wel altijd dat alles een beetje onecht aan me is, en dat is zwaar, vermoeiend om in stand te houden, enz…. maar… ik weet toch helemaal niet of dat normaal is! Ik ben te koppig, te ijdel, om toe te geven dat ik lieg en bedrieg, dat voel ik wel, maar ik voel ook dat ik juist niet mezelf kan zijn omdat ik al zo’n laag zelfbeeld heb, … Althans, zo zegt men dat, laag zelfbeeld, maar wat ik voel is dat ik verder eigenlijk helemaal niemand ben. Dát kan ik echt niemand vertellen.
Kan ik mijn partner zeggen dat degene die hij liefheeft niemand is? dat hij zich heeft laten verleiden door een spook? Ik kon dat zelf niet eens geloven, totdat ik dat las. Ik las, hoorde, van Sam Vaknin, dat iemand met NPS alleen een vals Zelf heeft en de eigen ik is diep begraven, dood, onbereikbaar ver weg gestopt. Dat was juist precies zoals ik dat mijn hele leven heb gevoeld.

Reply
  Saar - november 24, 2019

  Dag Pargje,

  Het lijkt me vreselijk moeilijk om te ervaren of te ontdekken dat je zo weinig tot niets van jezelf ervaart in wie je nu daadwerkelijk bent. In mijn beleving kan ik er niet bij dat iemand een niemand zou kunnen zijn en ik neig dan ook te denken dat hoe begraven of nog niet ontwikkeld, er toch een echte zielskern aanwezig moet zijn. Misschien dat het mij hier ontbreekt aan kennis over alle mogelijke vormen van leven op aarde, maar zover ik heb kunnen zien heeft toch echt alles wat leeft een echte ziel/kern/spirit en een wens om iets van deze kern tot uitdrukking te brengen in de wereld. Ik vind het ook mooi dat je schrijft dat je beseft dat je ruimte kan maken voor een ander om naar voren te komen, hierdoor zul je kunnen leren hoe het is om echt verbinding te maken met de ander. Vanuit mijn sjamanistisch achtergrond benaderen we dat gevoel van niet thuis zijn en “niemand” zijn als een verloren zielsdeel. Dat kan een groot deel zijn en een klein deel dat meestal door trauma is weggegaan uit het lichaam. Wanneer je dus een stap verder zou willen maken in je proces en ontwikkeling dan zou dit een weg kunnen zijn waarop je antwoorden kan vinden. Het terughalen van je zielsdeel en deze integreren met alles wat je tot nu toe bent. Wellicht dat je je man zelfs een groot plezier kunt doen door echt aanwezig te leren te zijn in wie jij als ziel bent. Want het is niet alleen voedend voor je eigen leven, maar ook voor het leven om je heen.

  Reply
   Pargje - november 24, 2019

   Dank voor je lieve reactie en je tip, Saar.
   Ik ben er natuurlijk, ik besta, maar in het individuatieproces toen ik heel jong was moet er iets fout gegaan zijn. Er is geen autonoom persoon tot ontwikkeling gekomen, geen echte ik, er is geen goed ego gevormd. Ik denk dat het mooi gezegd wordt door de sjamanentraditie die je aanhaalt, dat de ziel uit het lichaam is gegaan door een trauma.
   In westerse verhalen heb je ook: je ziel aan de duivel verkopen: in ruil voor veiligheid, of gezien worden, of wat dan ook, geef je je ziel weg… om uiteindelijk in de hel te belanden. In deze versie zie je dan ook, dat je zelf een duivel wordt. of: die duivel moet je verslaan om je ziel terug te krijgen.

   Het is moeilijk om uit te leggen, maar wat ik op internet vind over NPS heeft me al enorm veel houvast gegeven in hoe ik me kan ontwikkelen. Het is net of ik van alles andersom lees: ik lees in de beschrijvingen van de stoornis in feite ook hoe het normaal gesproken hoort te zijn. Er staat namelijk heel precies waar het fout gaat (alle narcisten doen blijkbaar hetzelfde), en daar kan ik uit halen hoe het anders kan en normaal zou zijn. Dat zijn echte eye (I) openers voor mij.

   Ik heb ook altijd in de reacties om me heen gevoeld, dat men zich er geen voorstelling van kan maken hoe het is om zo “niemand” te zijn. Dat snap ik, want ik wist ook niet hoe mensen dat doen om “iemand” te zijn, wat dat inhoudt. Maar ik vind mijn conditie heel beschamend en het was voor mij een continue strijd om ook iemand te willen zijn, en vaak te ontdekken dat het toch weer fake was, dat het toch niet is zoals anderen zijn.
   De wil om iets te ontwikkelen is er dus inderdaad in ieder geval altijd geweest, samen met het gevoel dat ik mijn kern niet kon vinden. Maar goed, nu heb ik ineens dus zoveel meer houvast waar het over gaat en hoe te beginnen.

   Die man die ik noemde, Sam Vaknin, is al sinds de vorige eeuw bezig met NPS te onderzoeken en uit te leggen… hij heeft zelf 3 maal de diagnose gekregen en is er toen eindelijk ingedoken, in een tijd dat er nog weinig te vinden was. Als je zijn filmpjes kijkt (er zijn er eindeloos veel) zul je je er meer bij kunnen voorstellen denk ik.
   Psychologisch is het natuurlijk allemaal heel boeiend, omdat je ook uit wat er fout gaat, kunt onderzoeken hoe een mens zich ontwikkelt.

   Reply
    Saar - november 25, 2019

    Dag Pargje,

    De hel is voor mij meer een plaats waar onbewustheid leeft. Dus niet de klassieke christelijke vormen van beschrijven van de hel. Zodra bewustzijn komt is er ook meer ‘licht’. Het licht gaat aan. Vanuit mijn redenatie handelt ieder mens uit bepaalde noden die niet echt onderhandelbaar zijn. Zoals dat ieder mens moet eten en drinken en bij gebrek hieraan zal het sterven en aangezien sterven geen optie is grijpt het naar extreme vormen van overleven. Een narcist heeft hetzelfde gedaan en uit extreme omstandigheden een noodsprong gemaakt om te overleven. Hierbij hoeft er niet daadwerkelijk doodsdreiging te zijn geweest, het kan ook een vermeende zijn.

    Dat dit pad leidde tot meer afzondering en afwezigheid en dat de ziel verdwaalde kan resulteren in vormen die anderen mensen pesten met manipulatie, bedrog en crimineel gedrag. ( Het zit immers nog altijd in de overlevingsmodus)
    Er is ook alle ruimte voor kwaadaardigheid om in te treden wanneer er geen eigen ziel bezit neemt van het lichaam. Bij het terugkeren van de ziel verliest kwaadaardigheid vanzelf zijn grip. De ziel past als als een potje op een deksel met haar lichaam en externe kwaadaardigheid past nooit.

    Kan ik begrijpen uit je schrijven dat je jezelf ook ervaart als een codependent? Iemand die leeft vanuit de goedkeuring van een ander en hiervan afhankelijk is?
    Lees ik het goed dat je een neiging hebt om je aan te passen aan de omgeving zonder zelf aanwezig te zijn en vanuit een eigen authenticiteit te handelen? En ik heb nog een vraag voor je waar je wellicht een antwoord op wilt geven. Welke mensen zou jij uitzoeken om mee om te gaan?

    Fijn dat je tot nu toe open en eerlijk communiceert hierover, het geeft meer inzicht in de andere kant van het verhaal.

    Reply
     Pargje - november 25, 2019

     Saar, ik zal nog op je stuk reageren maar de naam die boven mijn stuk staat had er niet moeten staan.. Wil je alsjeblieft het contactformulier invullen en vragen of ze de naam ook uit jouw stuk verwijderen? Ik heb dat voor mezelf ook al gevraagd. Vriendelijk dank.

     Reply
      Saar - november 25, 2019

      Owkee gedaan

      Reply
       Pargje - december 1, 2019

       Hallo Saar,
       Dankjewel hè. Ook fijn dat ze dat hier zo goed doen.

       Wat je verhaal betreft: ik geloof ook niet in de christelijke variant van hemel en hel … het zijn wat mij betreft sprookjes en verhalen om onze menselijke conditie te beschrijven. Zo ook jouw sjamanistische verhaal, er zijn veel manieren om hetzelfde principe te beschrijven.
       De hel of duivel lijkt dan op de, (zogenaamd) van buitenaf komende kwaadaardigheid als je ziel verdwaald of weg is, in jouw verhaal… Dat is ook een mooie manier om het te verzachten, om uit te leggen dat de persoon er niets aan kan doen, om te zorgen dat de samenleving of stam die persoon toch wil vergeven, weer wil opnemen.
       Maar of er narcistische stoornissen voorkwamen in sjamanistische volkeren weet ik niet, en ook niet of ze er in slaagden dat te genezen.

       Hoe dan ook is voor mij het bewustzijn van wat er aan de hand is wat het best helpt. Inderdaad licht in de duisternis.
       Zoveel slachtoffers van narcistisch gedrag schrijven hier ook hoe ze het helemaal niet doorhadden eerst, geen idee dat dit soort mensen bestonden, geen idee wat hen overkomt.
       Ik kan wel zeggen dat degeen met die stoornis precies hetzelfde heeft. Hij/zij weet dat er iets is…. maar heeft helemaal niets om het te plaatsen of te staven. Je lijkt normaal, dus de rest is allemaal aanstellerij van jou, er wordt van jou “normaal” gedrag verwacht en jij weet niet eens dat jij dat niet kent .
       Pas uit het effect op anderen blijkt er (op den duur) echt meer aan de hand en dan is het eigenlijk te laat. Is er al veel kwaad geschied.
       Het lijkt mij dus echt heel goed dat slachtoffers heel hard aan de bel trekken!
       Ikzelf weiger gewoon te geloven dat ik ijdeler, jaloerser, hooghartiger, angstiger ben dan ieder ander. Iedereen heeft die “slechte” eigenschappen, maar blijkbaar zijn ze bij mij niet goed gebalanceerd of geÏntegreerd met “goede” eigenschappen als bescheiden, ruimhartig, gul, liefdevol…. In een soort Jekyll en Hyde- achtige wisseling zie je de goede en slechte eigenschappen bij mij heel zwart-wit voorbij komen. En ja, die slechte worden dan gezien als “echt” door een gepijnigde narcist-slachtoffer en die goede als onecht, gekopieerd, fake.
       Dat is niet zo.
       Het is echt anders, vanuit mij gezien. Het is het contact met de ander wat nooit goed tot ontwikkeling is gekomen, dat is mijn eye-opener voorlopig. En mijn grote hoop is dat daar nog iets van heling komt.
       Ik kan echt mijn ogen uitkijken naar kinderen/volwassenen met het Down-syndroom want ik zie: zij zijn beter en socialer dan ik in contact maken! Echt waar. Dus wie zegt dat narcisten niet bescheiden zijn?

       Jouw vragen vind ik moeilijk, en daarom wou ik vroeger ook nooit in therapie. Bang voor vragen die ik niet snapte. Adviezen waar ik niets mee kon en/of niet snapte.
       Wat voor mensen ga ik het liefst mee om? Leuke mensen! Ik vind echt wel mensen leuk of niet leuk.
       Maar ik wilde juist in therapie omdat ik niet, zoals anderen, snel méér vind of weet van iemand. Ik wil graag ook veel meer weten waarom ik mensen wel of niet wat vind enz.
       Wat ik heb geleerd, uit al die websites over NPS, is dat ik vooral op aandacht (narcistic supply) uit ben en niet op de mens zelf. Dat is een I(eye) opener van jewelste voor me.

       En jij Saar? Ben jij op aandacht en medeleven van en met je medemens uit om een reden van bestaan te hebben?

       Reply
        Saar - december 2, 2019

        Dag Pargje,

        Sjamanistische verhalen zijn wel degelijk bezield en vol met waarheid. Begrijpen wat bezieling inhoudt is voor iemand met narcisme wellicht moeilijker te doorgronden en daarom hoor ik in jou verhaal een onbezielde versie terug van mijn verhaal.

        Ik geloof wel degelijk in verdwaalde zielen en kan uit ervaring ook vertellen hoe het is om ze terug te vinden. Het is geen verhaal om het te verzachten omdat zacht in het sjamanisme alleen voorkomt in het getoonde mededogen en voor de rest is het eigenlijk best een harde omgeving. Hard in de zin van dat je je eigen demonen aankijkt en aangaat en alle onzin van jezelf doorziet en doorwerkt. Ook al heb je er als kind weinig in kunnen doen wat er heeft plaatsgevonden, jij als volwassene bent degene die verantwoordelijkheid is voor wat je WEL kan doen in de verdere uitkomst en verdere ontwikkeling. Dat is iemand zijn plicht naar zichzelf, zijn familie en de samenleving toe. Er zijn wel beschrijvingen van narcistische toestanden onder sjamanistische volkeren. B.v Wendigo is zo een beschrijving. Zeker wanneer je het ook leest als een energetisch verhaal van het eten van een ander mens. Het is de energie van anderen waar narcisten afhankelijk van zijn om te overleven zolang ze hun eigen groei niet in zijn gegaan. Sociaal gezien heb ik inderdaad ondervonden dat het met narcisten in mijn leven eigenlijk nooit lukte om verbinding te maken. Ik heb ook nooit de indruk gehad dat ze het wilde. Wel dat ze macht en controle wilde, maar verbinding is ze te gelijkwaardig en wellicht gewoon letterlijk te onveilig. Ze hebben me nooit echt gezien of begrepen en maakte zo hun eigen versie van me, zoals het hun zelf uitkwam en werden zelfs kwaad wanneer ik me niet hield aan hun versie van mij. Dat is iets wat veel mensen doen, maar narcisten zijn daar gewoon een stuk beter in :-). Om je vraag te beantwoorden, kan ik zeggen dat ik niet uit ben op medeleven, sterker nog ik heb er werkelijk niks mee. Een rede voor bestaan maakt iedereen zelf, daarvoor heb ik niet een ander zijn medeleven nodig. Maar wat wil je als je zoals ik ben groot geworden onder de vleugel van een narcistische ouder? Medeleven krijgen van een narcist of empathie bestaat niet, dus leer je te leven zonder ook maar iets te verwachten of nodig te hebben van je gezin. Het geeft me een vrijheid die narcisten niet hebben.

        Reply
     Pargje - november 29, 2019

     Hallo Saar,
     Dankjewel hè. Ook fijn dat ze dat hier zo goed doen.

     Wat je verhaal betreft: ik geloof ook niet in de christelijke variant van hemel en hel … het zijn wat mij betreft sprookjes en verhalen om onze menselijke conditie te beschrijven. Zo ook jouw sjamanistische verhaal, er zijn veel manieren om hetzelfde principe te beschrijven.
     De hel of duivel lijkt dan op de, (zogenaamd) van buitenaf komende kwaadaardigheid als je ziel verdwaald of weg is, in jouw verhaal… Dat is ook een mooie manier om het te verzachten, om uit te leggen dat de persoon er niets aan kan doen, om te zorgen dat de samenleving of stam die persoon toch wil vergeven, weer wil opnemen.
     Maar of er narcistische stoornissen voorkwamen in sjamanistische volkeren weet ik niet, en ook niet of ze er in slaagden dat te genezen.

     Hoe dan ook is voor mij het bewustzijn van wat er aan de hand is wat het best helpt. Inderdaad licht in de duisternis.
     Zoveel slachtoffers van narcistisch gedrag schrijven hier ook hoe ze het helemaal niet doorhadden eerst, geen idee dat dit soort mensen bestonden, geen idee wat hen overkomt.
     Ik kan wel zeggen dat degeen met die stoornis precies hetzelfde heeft. Hij/zij weet dat er iets is…. maar heeft helemaal niets om het te plaatsen of te staven. Je lijkt normaal, dus de rest is allemaal aanstellerij van jou, er wordt van jou “normaal” gedrag verwacht en jij weet niet eens dat jij dat niet kent .
     Pas uit het effect op anderen blijkt er (op den duur) echt meer aan de hand en dan is het eigenlijk te laat. Is er al veel kwaad geschied.
     Het lijkt mij dus echt heel goed dat slachtoffers heel hard aan de bel trekken!
     Ikzelf weiger gewoon te geloven dat ik ijdeler, jaloerser, hooghartiger, angstiger ben dan ieder ander. Iedereen heeft die “slechte” eigenschappen, maar blijkbaar zijn ze bij mij niet goed gebalanceerd of geÏntegreerd met “goede” eigenschappen als bescheiden, ruimhartig, gul, liefdevol…. In een soort Jekyll en Hyde- achtige wisseling zie je de goede en slechte eigenschappen bij mij heel zwart-wit voorbij komen. En ja, die slechte worden dan gezien als “echt” door een gepijnigde narcist-slachtoffer en die goede als onecht, gekopieerd, fake.
     Dat is niet zo.
     Het is echt anders, vanuit mij gezien. Het is het contact met de ander wat nooit goed tot ontwikkeling is gekomen, dat is mijn eye-opener voorlopig. En mijn grote hoop is dat daar nog iets van heling komt.
     Ik kan echt mijn ogen uitkijken naar kinderen/volwassenen met het Down-syndroom want ik zie: zij zijn beter en socialer dan ik in contact maken! Echt waar. Dus wie zegt dat narcisten niet bescheiden zijn?

     Jouw vragen vind ik moeilijk, en daarom wou ik vroeger ook nooit in therapie. Bang voor vragen die ik niet snapte. Adviezen waar ik niets mee kon en/of niet snapte.
     Wat voor mensen ga ik het liefst mee om? Leuke mensen! Ik vind echt wel mensen leuk of niet leuk.
     Maar ik wilde juist in therapie omdat ik niet, zoals anderen, snel méér vind of weet van iemand. Ik wil graag ook veel meer weten waarom ik mensen wel of niet wat vind enz.
     Wat ik heb geleerd, uit al die websites over NPS, is dat ik vooral op aandacht (narcistic supply) uit ben en niet op de mens zelf. Dat is een I(eye) opener van jewelste voor me.

     En jij Saar? Ben jij op aandacht en medeleven van en met je medemens uit om een reden van bestaan te hebben?

     Reply
      Saar - december 29, 2019

      Dag Pargje,

      Sjamanistische verhalen zijn wel degelijk bezield en vol met waarheid. Begrijpen wat bezieling inhoudt is voor iemand met narcisme wellicht moeilijker te doorgronden en daarom hoor ik in jou verhaal een onbezielde versie terug van mijn verhaal.

      Ik geloof wel degelijk in verdwaalde zielen en kan uit ervaring ook vertellen hoe het is om ze terug te vinden. Het is geen verhaal om het te verzachten omdat zacht in het sjamanisme alleen voorkomt in het getoonde mededogen en voor de rest is het eigenlijk best een harde omgeving. Hard in de zin van dat je je eigen demonen aankijkt en aangaat en alle onzin van jezelf doorziet en doorwerkt. Ook al heb je er als kind weinig in kunnen doen wat er heeft plaatsgevonden, jij als volwassene bent degene die verantwoordelijkheid is voor wat je WEL kan doen in de verdere uitkomst en verdere ontwikkeling. Dat is iemand zijn plicht naar zichzelf, zijn familie en de samenleving toe. Er zijn wel beschrijvingen van narcistische toestanden onder sjamanistische volkeren. B.v Wendigo is zo een beschrijving. Zeker wanneer je het ook leest als een energetisch verhaal van het eten van een ander mens. Het is de energie van anderen waar narcisten afhankelijk van zijn om te overleven zolang ze hun eigen groei niet in zijn gegaan. Sociaal gezien heb ik inderdaad ondervonden dat het met narcisten in mijn leven eigenlijk nooit lukte om verbinding te maken. Ik heb ook nooit de indruk gehad dat ze het wilde. Wel dat ze macht en controle wilde, maar verbinding is ze te gelijkwaardig en wellicht gewoon letterlijk te onveilig. Ze hebben me nooit echt gezien of begrepen en maakte zo hun eigen versie van me, zoals het hun zelf uitkwam en werden zelfs kwaad wanneer ik me niet hield aan hun versie van mij. Dat is iets wat veel mensen doen, maar narcisten zijn daar gewoon een stuk beter in :-). Om je vraag te beantwoorden, kan ik zeggen dat ik niet uit ben op medeleven, sterker nog ik heb er werkelijk niks mee. Een rede voor bestaan maakt iedereen zelf, daarvoor heb ik niet een ander zijn medeleven nodig. Maar wat wil je als je zoals ik ben groot geworden onder de vleugel van een narcistische ouder? Medeleven krijgen van een narcist of empathie bestaat niet, dus leer je te leven zonder ook maar iets te verwachten of nodig te hebben van je gezin. Het geeft me een vrijheid die narcisten niet hebben.

      Reply
  NicoW - februari 5, 2020

  Sam zegt, dat in april 2019 de eerste therapeuten in de “Cold Therapy” afstudeerden. Het is een o.a. militaristische aanpak van narcisten, waarbij op hardhandige manier het oorspronkelijke trauma wordt opgeroepen, en meteen wordt aangepakt. Volgens Sam kunnen narcisten zo genezen, en ook geïnverteerde narcisten. Hij vraagt €300 per uur, dat wel. Er waren als 43 patiënten succesvol behandeld. Omdat dit werkelijk heel anders is dan SchemaTherapie, wil ik dit graag geloven. Hopelijk komt er in NL ook snel belangstelling voor.

  Reply
  Insight - november 30, 2022

  Beste Pargje,

  Bedankt om dit zo uit te schrijven. Ik ben gisteren voor mezelf tot een conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk ook een verborgen narcist ben. En dat voelt bijzonder raar en heel zwaar aan.

  Net zoals jij voel ik al jaren dat er iets was doch niemand kon er de vinger op leggen. Professionele hulp zocht ik niet op want dat leek niet me niet nodig.
  Na moeilijkheden in mijn laatste relatie (nu al dan niet verbroken) ben ik op aanraden van mijn (ex)partner hulp gaan opzoeken. En ja, deze is verschillende keren afgesprongen omdat ik de stijl van de therapeut te bedreigend vond. Wat me nu opvalt is dat geen enkele therapeut ooit de term narcist heeft gebruikt. Was dit misschien dan omdat ik een ‘verborgen’ narcist ben.

  In ieder geval, sinds gisteren ben ik hard beginnen lezen en wat ik las viel heel zwaar.
  Kreeg vaak de indruk dat ik een waar monster ben en was voor al mijn voorbije partners. Één artikel beschreef de verborgen narcist zelfs als de ergste soort psychopaat:-(
  Een ander artikel beschreef ook hoe onze ziel in een gesloten, diep verborgen plaats zou liggen die voor niemand, zelfs niet onszelf, nog toegankelijk is. En dat wij, hoe we ons voordoen, inderdaad ‘fake’ zou zijn. Ook dat kwam hard binnen doch voelde alsof het artikel wel gelijk kon hebben.
  Ook las ik bitterweinig over hulp hoe hiervan te genezen.
  Heel veel artikelen laten uitschijnen dat genezen in de meeste gevallen niet lukt. Dit alles vind ik heel beangstigend aangezien ik nu pas besef wat ik vermoedelijk ben en blijkt dat dit quasi onherroepelijk zou zijn.

  Ik hoop voor mezelf dat er alsnog een methode zal zijn om me hierin te ondersteunen, me te gaan sturen en mij inzichten geeft hoe het anders aan te pakken.

  Aan iedereen die dit leest, als slachtoffer van een narcist of als narcist die plots tot deze gruwelijke inzichten komt, wil ik graag laten weten dat ik nu pas besef wat ik mogelijks ben en hoeveel impact dit heeft op iedereen. Ik deed het allemaal onbewust en kan hier pas sinds gisteren de reden waarom voor benoemen.
  Niet iedere verborgen narcist beseft dat hij deze vreselijke ziekte, last of hoe je het wil noemen heeft. Ik besef dit nu pas na 48 jaar en het doet mij pijn om te ontdekken wat voor monster ik blijk te zijn.

  Reply
 • Fleur - juli 24, 2019

  Ikzelf ben slachtoffer van een narcist. Het was voor mij een grote shock te ontdekken wat er al gans die tijd aan de hand was. Graag zou ik in contact willen komen met iemand die aan narcisme lijdt om inzichten te krijgen in de denkwijze en het zo beter te kunnen plaatsen. Ik op mijn beurt wil bijstaan inzichten te geven van de andere kant van de medaille. Geef gerust een seintje hier. Ik hou de pagina in de gaten.

  Reply
   Danny - juli 26, 2019

   Ik ben helaas een extreme narcist heb ik ontdekt. Ik begin pas nu in te zien wat voor slecht persoon ik eigenlijk ben . Wat wilt u weten ?

   Reply
    van hoorebeeck rene - september 6, 2019

    U bent zeker geen slecht persoon , slechte personen zijn mensen die andere bewust kwaad willen doen ,
    Groetjes

    Reply
   Nanno - juli 28, 2019

   Beste Fleur,

   Ik heb helaas al jarenlang een complexe persoonlijkheidsstoornis en daar heb ik ook een narcistische gedrag bij ontwikkeld. Ik besef zelf heel goed waar ik sta op dit moment in het leven en het doet me pijn om te lezen dat ik niet te genezen ben. Ik ben zo geworden omdat ik als kind heel vaak het slachtoffer ben geweest en nu nog steeds weer het slachtoffer wordt omdat mensen me in de steek laten door mijn gedrag wat ik zelf helemaal niet wil. Ik wil ervan af maar weet dus niet hoe. Enkel de dood leek me de oplossing. Nu besef ik dat het nog een moeilijke en zware weg wordt in mijn leven om er een aangenaam leven van te maken.
   Ik weet niet waar je woont, maar ik sta open om er met je over te praten.

   Groet,
   Nanno

   Reply
    Jordi - september 30, 2019

    Je bent niet alleen nanno,
    Het feit dat wij hier zijn dit allemaal lezen is stap 1 dat wij zelf alleen hebben opgezocht. Wij zijn die gevallen wat wel gered kunnen worden ik geloof hierin. Ik zit hier gewoon te janken omdat ik me nu niet meer alleen voel in de wereld. Dat ik niet de enige ben. Ik hou van jullie allemaal. Heel veel liefde,

    Jordi
    L

    Reply
   Robert - augustus 22, 2019

   Hi fleur als je wat inzicht wil krijgen wil ik je best helpen hoor……

   Reply
  Hoe narcistische psychopaten, psychopaten blijven. - VKoN - april 17, 2019

  […] Is narcisme te veranderen? […]

  Reply
  Sebastien Van De Velde - februari 13, 2019

  Hallo…

  Heb na vele gebeurtenissen samen met men geliefde ontdekt dat ik heel wat narcisme in me heb, toch wil ik hier echt aan werken, want ik voel dit in men relatie met geliefde, vrienden en omgeving. Ik doe fouten en vlieg uit en naderhand besef ik dat ik het heel anders had moeten doen en dat ik fout was. Ik wist zelf niet dat ik dit had en ben er niet echt goed van. Ik heb al men motivatie al boven gehaald om dit zelf proberen op te lossen, maar ik geraak er alleen niet ver in. Ik kan echt niet tegen kritiek en heb het gevoel dat iedereen tegen mij is, toch is het niet elke dag zo… Heel raar, ik dacht depressief te zijn, maar dat is het niet. Ik heb alles om gelukkig te zijn en ik besef het ook. En ik wil dit leven niet stuk omdat ik met een stoornis loop. Kan iemand me zeggen wat ik kan doen of hoe ik er mee moet omgaan… Ik ben bereid om ervoor te werken en zo een veel beter leven te hebben, ik weet echt niet hoe ik dit heb gekregen, maar hoop er wat aan te kunnen doen…

  Reply
   Saar - februari 13, 2019

   Dag Sebastiaan. Ik vraag me af waarom je denkt dat je heel wat narcisme in je hebt? Is daar een diagnose geweest? Op zichzelfstaand is niet tegen kritiek kunnen geen maatstaf of je wel of geen narcisme hebt. De meeste mensen kunnen niet tegen kritiek, en mensen die heel erg vaak en veel kritiek hebben gekregen, ook niet meer. Hoe dan ook, als je denkt dat je hulp nodig hebt is het raadzaam gesprekken te beginnen met je huisarts, deze kan je wellicht helpen aan een psycholoog die je kan helpen te duiden waar je nu precies last van hebt en wat je eraan kan doen. Er is wel degelijk hulp te krijgen om je situatie te verbeteren. Het kan zijn dat je tijdens therapie erachter komt wat je hebt gemist in je leven en dat kan pijnlijk zijn. Het steeds eerlijk naar jezelf blijven kijken en te leren wat het is om empathisch te zijn naar jezelf en een ander, waarin je toch ook je grenzen assertief mag bewaken. Veel van die technieken vind je o.a terug in de geweldloze communicatie trainingen van Marshall Rosenberg.. https://www.youtube.com/watch?v=-dpk5Z7GIFs

   Reply
   Bart Vercruysse - februari 24, 2019

   Sébastien

   Ik herken mezelf zo in jouw Verhaal en je tekst hier.
   Tijdens mijn relatie zijn er zo vaak ups en downs geweest rn heb ik steeds het gevoel gehad dat ik dingen uit mijn verleden niet had verwerkt of dat ik moeilijk met kritiek om kon. Zoals jij ook zegt heb ik alles in Mn leven om echt perfect gelukkig te zijn.

   Ik voel vanbinnen de intense liefde die ik heb voor Mn gezin, Vrouwke en kids, maar toch hebben zij niet dat gevoel.

   Ik heb al alles zelf aan mezelf proberen veranderen ook omdat ik dacht dat ik depressief was en hierdoor vaak ontplofte.
   Maar toch slaagde ik er niet in om Mn gezin en vooral dan Mn partner die rust en
   Liefde te laten voelen.

   Per toeval haalde iemand narcisme aan en IDM ijk partner en later nu ik ook, mij daar volledig gaan in herkennen.

   Al voel ik mij totaal niet beter dan anderen en voel ik mij meestal niet goed genoeg. Ik kijk ook enorm op naar bijvoorbeeld Mn partner.

   Momenteel vrees ik dat ik Mn gezin recentelijk verloren ben door mijn stoornis. Mn partner trok er 2 geleden de stekker uit opdat ze het gewoon niet meer aan kan.

   Ik wou dat ondanks dat ik bij psychiater al was geweest, iemand me had gesproken over narcisme?!

   Wat Me nu te doen staat weet ik echt niet.
   Door Mn stoornis ben ik iedereen die me zo zo dierbaar is kwijt.

   Ik heb ook reeds gezocht naar hulpgroepen regio west Vlaanderen, maar die zijn nergens te vinden.

   Sebastien je mag me gerust proberen te bereiken.
   Ik zoek namelijk hopeloos rond voor mensen tr spreken met narcisme en hoe ermee om te gaan!

   Alvast bedankt
   Bart vercuysse (essyurcrev trab op Facebook)

   Reply
    R - juni 4, 2019

    Hier hetzelfde.

    Reply
   Danny - juli 26, 2019

   Zelfde probleem als jou heb ik. Heb alles wat ik maar wil.. huis geld relatie auto vrienden etc etc . Mensen begrijpen ons niet en daarom doen wij zo gemeen en triest tegen de mensen om ons heen . Gebruiken mensen vaak en liegen in ons voordeel . Ik besef dat ik een probleem heb in mijn hoofd . Daarbij nog eens ADHD en antisociale storing drugs misbruik en crimineel gedrag . Maar het probleem bij mij is dat ik altijd de andere de schuld geef van mijn gedrag . Bijvoorbeeld ik reed 100km te hard en raakte me rijbewijs kwijt. Ik rijd uit kwaadheid al 8 jaar zonder elke dag nu. Maar wil niet inzien dat het mijn schuld is. Ik blijf boos op de politie en het is hun schuld dat ik elke dag zonder moet rijden. Als ik logisch nadenk moet ik toegeven dat de fout bij mij ligt… Maar mijn brein is zo ver na de klote dat ik dat niet wil inzien . Is maar een voorbeeldje van hoe fucked up een narcist ken zijn… Ik hoop dat mensen beseffen dat wij ziek zijn en hier niet om vragen en het al zeker niet expres doen ! Waren wij maar gezond net als een “normaal” denkende persoon en niet zo egoïstisch en verwoestend tegen over de maatschappij… Maar helaas dit is moeilijk te veranderen ( de aard van het beestje ) een zware last waar ik en andere narcisten dagelijks mee geconfronteerd worden… Want we weten het stiekem wel hoor 😉 klein voorbeeldje iemand die belt tijdens het rijden en een boete krijgt zal miss denken triest dit en er is niks gebeurt ik had mijn ogen op de weg en lette ook goed op dus waarom die stomme dure boete.. kut politie.. nou zo denkt een narcist dus over heel het leven 😉 waarom bemoeien andere mensen zich met ons ?? Wij hebben altijd gelijk 😉 en zijn beter en slimmer en laten ons Niks zeggen ! ( terwijl we eigenlijk heel onzeker zijn ) en we weten dat we fout zitten! Maar gewoon niet kennen of willen toegeven… naja sterkte aan alle niet en wel narcisten , hopelijk kennen we op een dag samen door 1 deur zonder elkaar te beschadigen.

   Reply
    Jp - november 2, 2019

    Practisch mijn verhaal.

    Een en al ellende en juist de mensen die van me houden trap ik weg.. ik weet dat ik een pleurishond ben en voor kort geleden een wakening call kreeg van mijn vrouw dat ik miss wel narcistish ben. Ik ben zelf in de gevangenis door een psychloog/ater onderzocht en daar kwam een ziekrlijke gedragstoorniss uit met impulsieve emotieloze kenmerkem.

    Niks over narcisme maar als ik het zo lees dan zal dit goed kunnen.

    Ook was er adhd gevomstateerd mbt impulsieviteit en gevoeloos.

    IK HEB ALLES VOOR ME GEZIN OVER MAAR T LIJKT WEL OF T NOOIT LUKT.

    Schijtzooi

    Reply
  Karel Burgs - mei 22, 2018

  Ik vraag me een aantal dingen af: ten eerste omdat ik heb gelezen dat narcisme ook een talent kan zijn, je gaat ergens voor, ik denk dat veel zaken ook gerealiseerd zijn door narcisten waar de wereld wat aan heeft gehad ( ook al gaat dat vaak ten koste van bv hun gezin als ze een succesvol bedrijf ofzo hebben opgezet). Ten tweede wordt het vroegere tijdsbeeld waarin veel ouders opgroeiden en de invloed op hun persoonlijkheidsvorming niet veel benoemd, onderschat de harde grond niet waarop hun fundament tot stand kwam zoals bv de tweede wereldoorlog, en sociale meegekregen normen, bv therapie is de softe sector en voor watjes enzo. In dat licht is misschien te begrijpen waarom ouders zijn wie ze zijn, iets ontwikkelt zich in de lijn van een heel leven met veel life events met allemaal menselijke variatie waarbij niet van te voren te voorspellen is wat de gevolgen van keuzes zullen zijn. Uiteindelijk staat ieder mens een groot deel alleen. Als steeds dezelfde patronen terugkomen zit er een lijn in, en die kan disfunctioneel zijn in de ene situatie, bv thuis, maar hetzelfde gedrag kan heel functioneel zijn in een andere situatie, bv werk. Misschien gaat het om inzicht in jezelf en elkaar in al die verschillende situaties waardoor we elkaar allemaal een spiegel voor kunnen houden. In het huidige individualisme is dat misschien moeilijker, we moeten veel zelf uitzoeken, boeken sites en deskundigen raadplegen maar misschien is het van een normalere orde als we in de groepen waarin we leven de balans vinden door de juiste feedback om elkaar met twee benen op de grond te houden of zoiets. Ik denk dat positieve vervangende latere ervaringen mogelijk wat bij kunnen dragen om uit het aanvangsidee met de rolmodellen die het soms ook niet beter konden dan ze deden, getrokken te worden. Nu heb ik het niet over situaties met doelbewuste vernielpogingen naar anderen, maar gewoon over het leed dat leven heet.

  Reply
  Anoniem - september 3, 2017

  Is narcisme te veranderen is de vraag waarmee het artikel besluit met een antwoord dat een narcist in de meeste gevallen niet is te veranderen. Hiermee wordt gesteld dat narcisme en narcist gelijk zijn. 2 woorden met dezelfde betekenis. Een absolute misvatting! Narcisme is wat het is en wanneer het verandert is het woord niet meer van toepassing.
  Persoonlijk heb ik de overtuiging aan narcisme te lijden. Om die reden zou men mij een narcist kunnen noemen. Maar het beeld wat ermee wordt geschetst is beslist niet meer waar ik in pas. Wees eens eerlijk; Is het woord dan niet meer dan een scheldwoord zoals hufter, klootzak, vieze homo of misbaksel!? Een projectie van al het aangedane leed!? Nog een stap verder; Een zondebok!?
  Het gedrag wat ik in een ver verleden heb vertoond was hyper narcistisch, maar is echt achter mij. Vreselijk vond ik het toen en vreselijk blijf ik het vinden.
  Mijn leefomgeving en dat van vele andere was een narcistische. En zonder het werkelijk te kennen de norm. Iets anders was er niet. ‘Eten of gegeten worden’. Het gedrag is veranderd en ook de leefomgeving, maar de ontwikkeling van empathie en geweten was ernstig verstoord. De focus van toen was er om te overleven. Nee, geen excuus en ook ontslaat het niet van verantwoording, maar om een beter begrip te krijgen van narcisme niet weg te cijferen.
  Wij mensen met narcisme hebben een ontwikkelingsstoornis, een gebrek aan wederkerigheid, en zijn meer dan gemiddeld egocentrisch. Dat is ontstaan en zo gegroeid voornamelijk door mensen met dezelfde problematiek in onze directe leefomgeving van wie wij afhankelijk waren. Bla bla bla …
  Oké, nou even ieder voor zich; Ga eens naar binnen en vraag jezelf af of je misschien ook sterke narcistisch trekken hebt, met name degen die groot zijn gebracht met narcistische ouders. Natuurlijk, hier zijn we slachtoffers, ik ook, maar ga die uitdaging eens aan van zelfreflectie (indien mogelijk). En voor hen die het niet hebben, prijs uzelf gelukkig. Niettemin heeft u wellicht een andere hele vervelende onhebbelijkheid! Zo niet, dan misschien toch een tikkeltje narcistisch?

  Reply
   Merel - oktober 24, 2017

   Mooi hoe je het beschrijft, ben ik als kind van een zeer agressieve vader en stiefvader die ons de 5 kinderen seksueel misbruikte gedeeltelijk mee eens. En een moeder die overleefde door haar kop metersdiep in het zand te stoppen want jij had tochook mooie kwaliteiten. Wat haar overkwam was erg maar voor ons kinderen was er geen oog. Daarna nog te maken gehad met 3 narcistische mannen in mijn leven. Je hebt gelijk dat een ieder die veel is afgewezen in de opvoeding op verder leven zoals het zou behoren te zijn narcistische trekken kan vertonen uit overlevingsstrategie. Maar je praat dan niet over een stuk kwaadaardig narcisme per definitie. Want je verkriigt je sociale opvoeding helemaal niet van je ouders alleen. Het is juist de omgeving waarin je je bevind die daar mede een groot aandeel in heeft. Wat dacht je van school waarin je juist leert om te socialiseren en vrienden s die andere keuzes maken dan jij zal hebben gedaan die wel het verschil wisten van goed of fout, liegen of niet liegen. Ook jij bent daarmee grootgebracht, met als enige verschil dat je wist dat het anders bij jullie thuis toeging dan bij klasgenootjes of vrienden of collega’s later. Ik heb de keuze als kind gelukkig kunnen maken door mij op te trekken aan andere ouders en kinderen en ben altijd in de wetenschap geweest van zover terug ik mij kan herinneren dat het fout was de opvoeding die ik kreeg. Ook jij moet dat hebben geweten het probleem was dat je waarschijnlijk meer aandacht kreeg door bijv. te liegen en te treiteren en zelfs als kind al geweten hebt dat dat je meer opleverde dan het op de normale manier te doen ondat er ook veel sprake is bij narcisme van een gigantische egoïsme. Terwijl je op chool in de kleuterklas absoluut hebt geleerd om te delen en wederkerig te zijn.. Narcisme ontstaat ook door jaloezie en geen gunfactor hebben naar mensen die het juist goed met je voorhebben. Denk dat sommige mensen die een zware jeugd hebben gehad gewoon meer wilskracht hebben en inzcht en hooggevoelig zijn. Jij kan je hier toch ook goed verwoorden en aanpassen waarom dan niet in je relatie met mensen die om om je geven dan weet je precies wat je wel of niet moet doen. Is puur ernstige verlatingsangst en een isolement waarin je jezelf de rest van je leven hebt gehouden door niets te willen inzien. Te koppig voor waarschijnlijk en te ijdel om eigen gedrag onder handen te willen nemen door onkunde in wat ke nist in ne lecwn aangellerd door ouders of wie dan iok dir dachten ip tr morten voeden door of geen eisen aan je te stellen of door straffen en belonen op precies het verkeerde moment in een kinds leven. Maar het heeft ook absoluut met karakter tonen te maken dior in te willen zien dat een ander die jou nooit iets misdaan heeft niet hoeft te boeten voor de foute keuzes in jou leven en geen verantwoording willen nemen wanneer het wel nodig was op volwassen leeftijd. Waarom niet ik denk nog steeds dat de blokkade van angst om afgewezen te worden omdat je denkt niet te voldoen je in alles tegenhoudt. Maar je bent goed zoals je bent zodra je voor jezelf eens gaat leren om wel de goede keuzes te maken en die verantwoordelijkheid te nemen naar jezelf toe die je nu bewust te pas en te onpas aan het selecteren bent in je omgeving. Waar haal je het meeste voordeel uit als narcist. Want je weet wel hoe het moet maar hebt er geen zin in. Ik weet niet of alles op jou van toepassing is zo niet leg het dan naast je neer. Kritiek zoals je dit in 1e instantie waarschijnlijk zult lezen is het juist niet het is een andere manier van denken waardoor je gigantisch kan groeien om dicht bij jezelf te komen door verbinding te maken. Zou jij er mee geholpen zijn als je eens oprecht spijt vertoont aan die mensen die je in je leven pijn hebt gedaan omdat ze om jou gaven en sneller doorhadden dan jij dat je het moeilijk met jezelf hebt. Haal de positiviteit uit jezelf door het anders te gaan doen. Er gaat een mooie nieuwe wereld voor je open. Maar je hebt ook therapie nodig om om te gaan met afwijzing en teleurstelling en rouw om alles wat je gemist hebt in je leven door trauma’s en isolement en verkeerd opgebouwde overlevingsmechanisme. Door niet naar je eigen aandeel te willen kijken. Met a.w. het is tijd om volwassen te worden en het boze kind in je achter te laten. Succes en respect voor je dat je zo open was over jezelf. Dat is stap 1 jezelf leren uiten. Is niet zo moeilijk ga schrijven en stel jezelf de vraag wat doet het met andere en mijzelf als ik een bepaald gedrag vertoon en hoe kan het anders dat ik innerlijk geluk vind En hoe reageer ik op anderen en waarom. Huil als je huilen moet en bedenk ook dat de mensen die jou opvoeden deze kennis niet hadden. Alleen jij bent je nu wel degelijk bewust van slecht of goed gedrag anders zat je niet hier te lezen.

   Reply
    J - oktober 24, 2017

    Interessante wijsheden in dit stukje over narcisten die ik zelf nog niet zo gezien had. Thanks Merel!

    Reply
   Merel - oktober 24, 2017

   Sorry voor de spelfouten. Dus is narcisme te veranderen ja dat is het zeker wel als je maar wilskracht vertoont door de juiste mensen om je heen te hebben die niet bang voor je zijn en weerbaar voor je zijn door je grenzen aan te geven door ook respect voor je te hebben voor de mooie dingen die je doet. Ook wij kunnen uit het verkeerde overlevingsmechanisme komen door aan te pakken en goede hulp daarin te zoeken. Ook ik zal enkele narcistische trekken hebben en dat is ook normaal om te overleven. Zeker als ke niet anders gewrnd bent dan narcistische behandelingen jarenlang te hebben meegemaakt. Alleen haten zoals een echte narcist dat kan nee dat kan ik niet omdat ik het niet toesta. Ook ik had andere keuzes kunnen maken en dat heb ik gedaan door weg te gaan bij hen die mij zoveel pijn meende aan te moeten doen ondat ik van ze hield. Ik heb juist alles van de narcist geleerd om wel de goede keuzes te kunnen maken door goed naar zijn dubbele agenda te kijken en te luisteren en daar absoluut niet in mee te willen gaan. Uitputtend dat wel maar ontzettend waardevol en nodig om je zelfvertrouwen en weerbaarheid terug te krijgen uiteindelijk. Ik kan er wel een boek over schriiven zo interessant is het groei en leerproces geweest maar ook verschrikkelijk pijnlijk.

   Reply
    Merel - oktober 24, 2017

    Als ik vragen mag wat of wie heeft het bij jou veroorzaakt dat je ineens deze zelfreflectie kreeg. Ik omdat ik mij nort kanger meer wenste te laten misbruilen door wie dan ook zonder dat hij het te horen kreeg wat ie een ander ermee aandeed. Er knapte letterlijk iets in mij.

    Reply
     Anoniem - oktober 25, 2017

     Dag Merel, Dankjewel voor je reageren! Het antwoord op je vraag is dat het niet iets is geweest en niet ineens er een oorzaak van mijn zelfreflectie is geweest!

     Reply
      Anoniem - oktober 25, 2017

      En Merel, je verhaal is ook een reageren op mijn reactie, en ook aan mij gericht! Eigenlijk vind ik je hier en daar stellig met aannames. Maar het is niet mijn verhaal, wil ik wel benadrukken. En heel eerlijk, lees ik eigenlijk projectie met hier en daar een narcistische ondertoon!
      Oké, jij mag er wat van vinden en ik ook, daar zijn we vrij in, het gaat om de intentie, en die is prima lijkt me.
      En toch nog voor de duidelijkheid; Ook ik ben een slachtoffer van misbruik, daarom ben ik hier beland en lees ik hier! Maar de slachtofferrol past niet meer, die fase is geweest. Tijd voor de volgende om de weg van groeien, bloeien en vrucht dragen te vervolgen. En dat is i.i.g buiten de narcistische cirkel.

      Reply
       J - oktober 26, 2017

       “het is niet mijn verhaal, wil ik wel benadrukken”. Oke wiens verhaal was het dan?

       Reply
        Anoniem - oktober 27, 2017

        Huh! Uh …, geen idee! Misschien een vraag voor de schrijver ervan!
        Mijn verhaal voor hier in een notendop is dat ik in relatie ben geweest met een vrouw die voor mij past in het beeld van iemand met een NPS. En van wie ik vreselijk veel heb gehouden. Niet om wat maar om wie ze werkelijk is. Maar het is een liefde gebleken die niet gedeeld kon worden. En de relatie bleek een illusie maar niet mijn liefde voor haar.
        Vreselijk heb ik het gevonden om iets te verliezen wat er niet is geweest. Vreselijk lang verdrietig en boos ben ik erover geweest met een verraden gevoel. Maar uiteindelijk vind ik het intens triest dat zij vooral het slachtoffer van zichzelf is, en ben ik opgelucht en blij herstellende te zijn, ook met en van mijn eigen narcisme.
        Het is de relatie met haar geweest die het proces van bewustwording (zelfreflectie) in gang heeft gezet.
        En aan jou J, je afweer is sterk voelbaar voor mij, en voelt als een pantser waardoor je jezelf afsluit en tekort doet. Maar dat is mijn mening! En wie ben ik? Een slachtoffer van narcistisch misbruik die overtuigd erkent in bepaalde mate aan narcisme te lijden! Wie volgt (durft)?

        Reply
    veronique - februari 22, 2018

    Beste Merel ook ik heb geleden onder een korte narcistische relatie. Gelukkig heb ik de symptomen snel herkend, voornamelijk uit ervaring van een vorige vernietigende relatie. Zelf ben ik heel empatisch en natuurlijk ben ik dan een makkelijk slachtoffer voor een narcist. Ik ben de relatie na 3 maanden
    ontvlucht, puur uit zelfbehoud. Toch vind ik het schrijnend om hem achter te laten met zoveel pijn. Ik geloof steeds in oplossingen en met liefde kun je veel bereiken. Misschien is er voor hem toch een oplossing, ik heb een paar keer duidelijk gemerkt dat hij zijn eigen probleem erkende. Kan hij misschien ergens terecht, zelfhulpgroep ? Ik heb voldoende gezond verstand om er zelf niet aan te beginnen, maar het zou onmenselijk zijn om hem te laten lijden en daar niks aan te doen.

    Reply
   Anoniem 2 - februari 12, 2018

   Ik denk dat ik het door heb Anoniem. Narcisme komt echt van een van je ouders. Zolang je in zijn (of meestal haar) levensbeeld leeft en niet accepteert dat zijn manier van leven gewoon ongelukkig is, zal je er niet uit kunnen komen. Dit zit echt diep in je onbewuste. Genezing ligt er echt aan hoe ver je in hun hol zit. Hoe dieper je erin zit en hoe meer je je waanbeeld hebt gevormt, hoe moeilijker het is dat je eruit kan komen.

   Er komen 1 of 2 beslissingen in je leven waar je iets kan doen, als je de narcissistische beslissing maakt, en dus de kant van je narcistische ouder kiest, ben je ver in het diepte en je zal er nooit meer uit kunnen komen. Ze zullen hierbij alles gebruiken wat ze maar kunnen. Financiele- en emotionele-manipulatie en verstoting. Als je deze test overleeft ben je of hun “Golden Child” of hun “Scape Goat”. Waneer je de Golden child bent, is het klaar. Je zal narcisme doorgeven aan je nageslacht en al je emoties zullen uitgeschakeld worden.

   De schuld ligt ook niet aan hun, het komt van een of andere voorouder, die dit heeft doorgegeven. Je hebt geen idee hoe diep dit gaat. Dit zijn dysfunctionele gezinnen die dit gedrag blijven doorgeven. Het gedrag is een virus, geen genetica. Een gedachtegang of tactiek van overleving, die het voor een reden heeft overleefd.

   In mijn eigen woorden: Narcissisme is een manier van leven, waarbij feiten en waarheid negeerd worden om controle te krijgen over anderen, ten koste van hun emoties en ten baat van de narcist. De narcist is volledig bewust van wat hij of zij doet.

   Narcisme is zo moeilijk om uit te leggen, want narcisten zelf veranderen de betekenis en knoeien met de waarheid, zodat het goed uitkomt voor hun waanbeeld. Het is een nachtmerrie als een van je ouders een narcist is, want wij zijn de kinderen die moeten ontdekken wat het is. Dit is ontzettend moeilijk, omdat er steeds met onze psyche geknoeid wordt.

   Breek het cyclus, of je nou de golden child of de scapegoat bent, breek je hieruit. Let op golden childs, je wilt niet dezelfde pad als je narcistische ouder opgaan. Hoeveel geld hij of zij heeft, hoeveel “liefde” hij of zij aan jou biedt. Het zijn leugens. Het zijn trucjes. Narcisten voelen niks, ze zijn empathieloos. VERTROUW ZE NOOIT MEER. Breek het contact zsm af, genezing is na hun “beslissing” niet meer mogelijk. Voordat: jij dezelfde beslissing krijgt; de laatste hint van menselijke emotie dat in je zit van je wordt afgenomen; je op een pad komt in een waan wereld; je al je vrienden en familie kwijt raakt: BREEK CONTACT.

   Veel succes iedereen. Erkenning van je narcistische ouder is stap 1, de rest is veel makkelijker, maar pijnlijker.

   Reply
   Anna - september 1, 2018

   Dapper mens,dat geeft weer een stap vooruit in wat ik altijd al zeg.
   Niet je kop laten hangen en zeggen dat geen mens kan groeien in zijn zijn.Doe er misschien iets mee?probeer je kracht en moedigheid meer in de openbaarheid te brengen?Ik vind je prachtig.Een diepe buiging voor jou mooi mens.

   Reply
  an - augustus 7, 2017

  Ik weet niet of ik hier goed zit. Maar ik maak me een beetje zorgen om een vriendin. Haar zoon (16)is er gewoon over aan het gegaan. Heeft meer dan de helft van de 20 kenmerken. Ze hebben al alles gedaan psychologen psychiaters.Is zelf al opgenomen. Ze kregen steeds het antwoord dat ze niet weten hoe het komt. Ik ben het echt beu ik zie mijn vriendin elke dag afzien. Hij scheldt zijn ouders uit, hij steelt hangt slachtoffer uit, doet dingen die niet kunnen of mogen. Kan er iemand tips geven wat eraan te doen is ???

  Reply
  Ikwilwelveranderen - februari 13, 2017

  Het gaat de laatste twee jaar verschrikkelijk met me. Ik heb een goedlopend bedrijf gehad en na het faillissement is het slechter en slechter met me gegaan.

  Ik ben niet alleen uit Nederland vertrokken om mn geluk in een ander land te beproeven, ik ben ook alcoholist geworden en door het drinken en rijden ben ik tweemaal het land uitgezet. De eerste keer drie maanden, toen ben ik terug gegaan naar Nederland en ben ik begonnen met cocaine snuiven. Ik ben drie maanden verslaafd geweest icm alcohol. Na drie maanden kreeg ik een kans om weer terug te gaan naar mijn gezin.

  Het leek even een maand goed te gaan maar ik pakte mijn alcoholverslaving weer op. Na drie maanden met mijn gezin te zijn geweest ben ik weer aangehouden met drank op achter het stuur. Weer gedeporteerd echter dit keer voor 6 maanden. 6 maanden heb ik vervolgens in Engeland gewoond en dat waren de slechtste 6 maanden van mijn leven, ik pakte mijn cocaine verslaving weer op wederom in combinatie met alcohol. Ik ben mezelf helemaal kwijtgeraakt.

  Na de 6 maanden kon ik weer terug naar mijn gezin. Dit was in augustus 2016. Sinds augustus 2016 gaat het heel slecht tussen mij en mn vrouw en ik heb na onderzoek gezien dat ik lijdt aan NPS. Ik herken mezelf in alles, ik ben een narcist en mijn vrouw is het zat. Ze wilt niks meer met me te maken hebben en ik blaim haar er niet voor. Ze heeft alles gedaan wat ze kon, alleen is ze op. Ik schreeuw uit het niets mijn stemming kan in een seconde omdraaien, bij het kijken van ee nfilm komen er soms negatieve gevoelens op me af en die reageer ik vervolgens af op mn vrouw.

  Ik lees op internet een hoop negativiteit over de NPSers en alles staat in het teken van de partner (alle info) nu is mijn vraag, ik ben een meester manipulator dat weet ik, ik speel met gevoelens en verdraai feiten, ik lieg alsof het mijn tweede natuur is, ik kan niet tegen kritiek MAAAAAAAR IK WIL VERANDEREN, niet alleen voor mn vrouw of dochter maar het meest voor mezelf. Ik ben zolaag gezonken dat ik vorige week, nadat mijn vrouw teruggereisd is naar NL en ik alleen was, een potje slaappillen naast me had en na het drinken van 6 biertjes ik het hele potje wilde opeten. Niet gedaan maar dit laat wel zien dat ik echt hulp nodig heb !!

  Zijn er online varianten van goede NPS behandelaars ?

  Reply
   anoniem - augustus 15, 2017

   http://heartclinics.nl/
   https://www.facebook.com/HeartClinics
   Misschien dit iets …

   Reply
   Astrid Overmeer - september 16, 2017

   jeetje wat een verhaal maar ik krijg de indruk dat jij dit jezelf aanpraat maar dat jij geen narcist bent maar alleen maar erg onzeker bent over jezelf .Vergeet niet dat narcisme iets anders is dan onzekerheid en als je onzeker bent kun je snel in verslavingen zoals drank en drugs terecht komen door te denken dat dat de oplossing is .Die oplossing e
   is maar voor even maar lost jou probleem niet op ..Zoek hulp praat erover dat lost een hoop op is mijn idee maar deel dit met je dierbaren en zoek hulp bij instanties die jou kunnen helpen wat er schuilt een goed mens in jou .

   Reply
   Anoniem 3 - februari 12, 2018

   Hoi ikwilveranderen. Behandelaars werken niet bij NPS helaas. Want narcisten weten het altijd beter. Helaas kunnen behandelaars moeilijk met je inleven, omdat ze niet exact weten wat voor gedachten er in je hoofd omgaan. Laat ik je in ieder geval iets geven waar je heel ver mee komt: Blijf 6 maanden compleet nuchter. Daar bedoel ik ook echt mee alles. Het begint bij zelfreflectie na nuchterheid. Dit komt misschien al na 1 week, of misschien al na 2 – 3 maanden. Zoek in je hoofd vanuit welke ouder dit van afstamt en pas waneer je weet welke ouder er verantwoordelijk voor is weet je precies welke acties hij of zij bij jou heeft gedaan. Die acties (herrineringen) zijn de zaden die gelegd zijn in je hoofd. Ga terug en analyseer ze. Haal ze uit elkaar en stop ze weer bij elkaar. Verander er niks aan, maar verander de vertakkingen van je herrineringen.

   Veel succes.

   Reply
  Bart - februari 5, 2017

  Sinds een tweetal jaar ben ik in behandeling bij een psychologe , gespecialiseerd in hechtingsstoornis . Ikzelf en mijn vier zussen zijn het slachtoffer van een moeder met NPS en een willoze vader die zijn eigen moeder is verloren op zesjarige leeftijd , door zelfdoding . Ik ben dan ook nog een geparentificeerd kind , mijn moeder heeft mij dus de onmogelijke taak gegeven om voor haar en het gezin te zorgen , iets wat op voorhand een verloren zaak is . Ik voel mij dus ook nog eens compleet mislukt omdat ik nooit eens de waardering heb mogen ontvangen die ik verdiende .
  Na een tijdje in de therapie , kwam het ter sprake dat ik ook enige vorm van narcisme heb . Voor mij was dat de vreselijkste diagnose die ik ooit heb gekregen . Toen ik mijn therapeute daar de volgende sessie op aansprak , hoe zwaar dit woog voor mij heeft ze mij op het hart gedrukt : ” Bart , kijk aub in mijn ogen ! Een narcist is niet wat jij BENT hé ! Uw narcisme is een afweermechanisme ! Zonder dat narcisme was je er misschien niet meer ”
  Toch is dit voor mij nog altijd vreselijk . Ik ben toch aub niet als mijn moeder ??? Ik heb altijd moeten helpen , helpen ,helpen . Valt dat diepe gevoel van mislukking dan te rijmen met narcisme ? Of is narcisme dan echt wel een onbewuste maatregel om niet ten onder te gaan ? Hoe leer ik mezelf graag zien , zodat dit narcisme kan wegebben ?

  Reply
   Anoniem - februari 12, 2017

   Maar Bart iedere dader is ook een slachtoffer. Ook je moeder. En narcisme is wel zeker een afweermechanisme om te overleven. En door narcistisch gedrag te vertonen hoeft je nog geen narcist te maken. En dan nog, jij bent Bart.
   Persoonlijk vind ik dat veel slachtoffers hun daders als spiegel gebruiken, en is ook een afweermechanisme om te overleven. En na verloop van tijd, afhankelijk van wat ermee wordt gedaan, zullen er zijn die tot de ontdekking komen zelf narcistisch gedrag te vertonen. Dat is geen verwijt, het is een feit!
   Bart zoek niet hier de bevestiging en ontkenning, al zou je het vinden ergens anders is een betere plek. Je bent een weg ingeslagen en je hebt een afslag genomen, lijkt het. Ga terug en vervolg je weg is mijn advies, het wemelt hier van narcisme! Zoek je heil bij en met stevige empathische mensen. Zij zullen je leren, ontkennen en bevestigen om wie je bent, en niet om wat.

   Reply
   Van Cleempoel Cindy - maart 20, 2017

   Zo herkenbaar. Ik ben zo vaak (5x) in therapie gegaan maar het werkte niet omdat de persoon gewoon luisterde. Terwijl ik vroeg naar duidelijkheid, structuur in mijn verhaal en een diagnose van de ganse situatie. Dat kreeg ik wel op vlak van mishandeling en psycopatische neigingen. Nu las ik over narcisme en dit is ineens zo confronterend. Ik ben ook het slachtoffer van een ouder met narcisme maar misschien ben ik ook wel beetje narcistisch. Maar hoe weet je dat? Het schrikt me af want dat is het laatste wat ik wil zijn…mijn vader. De reactie van stabiele empathische mensen te zoeken is juist. Maar ik weet zeker dat het voor mij niet makkelijk is om te weten wie te vertrouwen is en empatisch zal reageren. Integendeel, het werd veelal misbruikt nadien. Dan vind ik een lotgenoot toch fijner.

   Reply
    Van Cleempoel Cindy - maart 20, 2017

    En ja…narcisme is ook een persoonlijkheidsstoornis maar nooit kreeg ik dat woord ‘narcisme’ te horen door een therapeut. Ze kregen mss de kans niet want veel geld had ik nooit om te blijven gaan. En mss was ik er ook niet klaar voor toen. Narcisme hoorde ik het eerst 10jr geleden toen ik besloot te gaan studeren. Mr er gingen geen alarmbellen af. Toen kwamen er zoveel stoornissen aan bod dat ik het niet eens goed bekeek. Mijn gedachte waren bij Borderline. Maat ook dat klopte niet geheel. Had ik dit nou eerder gevonden. Toch blij dat ik het nu alsnog kan lezen. Xx

    Reply
     Anoniem - augustus 27, 2017

     Oké, ‘narcisme, borderline’. Het komt op mij over om een diagnose te willen als antwoord op hulpvragen. Maar dan! De oplossing is zo vaak niet het antwoord. Het antwoord is dan vooral kennis van de dingen. Op zich hoeft daar niets mis mee te zijn, maar toch …
     Persoonlijk lijkt het me goed dat therapeuten luisteren zonder diagnoses te stellen, of zoals in het verhaal van Bart hierboven; Het is niet wat je bent, het is wat je hebt.
     Met een gevoelig karakter om narcisme te kunnen ontwikkelen is het meer dan logisch dat dit kan gebeuren met en door ouders met narcistisch gedrag.
     Bewustwording van narcisme is niet het einde, het is een nieuw begin na een oud einde!

     Reply
  UnsecureMe - september 14, 2016

  ik ben een man van 34 en 11 jaar mijn vrouw samen en hebben 2 kleine kinderen. Ze heeft pas te kennen gegeven dat ze wil scheiden. Ben daarna depressief geworden en had ook suïcidale gedachten.
  Voordat we elkaar hadden leren kennen, had ik last van onzekerheid, depressiviteit en sociale fobie. Tijdens ons huwelijk heb ik me narcistisch gedragen. Normaal gesproken ben ik zeer onzeker (negatief zelfbeeld, sociale fobie, perfectionistisch etc) en dacht dat de reden van mijn handelen tijdens mijn huwelijk 3-ledig was:
  1. Om mezelf een beter gevoel te geven “Zie je wel dat ik iets kan of iets beter kan”, om mijn onzekerheid te compenseren.
  2. Van thuis uit was het normaal om op een bepaalde manier te communiceren: veel harde worden, geen complimenten, (soms dagenlang) negeren na een ruzie, veel kritiek (hetgeen ik allemaal nu nog steeds zie bij mijn ouders). Dit had ik geleerd en daarom deed ik het ook (geen excuus, maar een reden).
  3. Mijn karakter (direct,opvliegend etc).

  Nu probeer ik mijn level weer op te pakken. Het enige wat me had weerhouden om een einde te maken aan mijn leven zijn mijn 2 kleine kinderen. Ik ben ‘sochtends/overdag huisvader (doe alles voor de kids, doe al het huishouden, regel alles wat te maken heeft mbt ons huis) en werk in de namiddag/avond. Ik heb dus veel tijd met ze doorgebracht en wil dit ook (omdat ik op jonge leeftijd door mijn ouders ergens anders ben geplaatst. Een heel liefdevol gezin overigens). Proberen de beste papa te zijn is altijd een doel van mij geweest. En mensen die ons kennen weten ook dat ik mijn best doe om mijn 2 kleine pareltjes het beste te geven.

  De afgelopen dagen begonnen met het verwerken/accepteren van de scheiding. Zoals aangegeven verschillende breakdowns gehad, maar langzaamaan kan ik vooruit kijken in positieve zin. Begonnen met therapie (zelfstudie en bij een therapeut), wellicht een psycholoog als een therapeut niet helpt en het lezen van boeken (cognitieve gedragstherapie). Ik had zelfs gisteren in een normaal gesproken angstige situatie, helemaal geen last van sociale fobie (kon ook door de “I don’t care anymore”-mentaliteit komen, bij een down-periode, maar goed, een positief teken).

  Nu had ik een tijdje geleden al het e.e.a. over narcistisch gedrag gelezen en kon ik me er ook wel op sommige punten in vinden. Maar als ik nu lees (heb veel gelezen, niet alleen deze site), dat narcisten niet te genezen zijn, dan heb ik weinig hoop. Weinig hoop om een goede vader te zijn in de toekomst, weinig hoop op een stabiele gelukkige relatie, weinig hoop om gelukkig te worden. Weinig hoop.

  Reply
   Lilian - september 14, 2016

   Beste,

   Wat je beschrijft hoeft niet perse te betekenen dat je aan narcisme lijdt. Hoewel ik niet weet wat je allemaal hebt gelezen waarom je dit denkt. Narcisme is in ieder geval herkenbaar voor velen en dit komt omdat het gedrag een exces is op veel normale gedragingen van normale mensen. Bij het beschrijven ervan schiet tekst vaak te kort. Mensen die echt te maken hebben gehad met een NPS kunnen beter het onderscheid maken. Voordat je alle hoop opgeeft is het misschien een idee om het eerst zeker te weten te komen? Daarnaast kan je door een traumatische jeugd sowieso wat meer geestelijke problemen hebben die niets met narcisme te maken hebben, maar het je wel moeilijker maken in het leven. Groet!

   Reply
   tico - december 1, 2016

   iedereen is een beetje narcist als je echt nps hebt zoals mij lees je dit verhaal en denk je waar de fack zit je over te janken wie heeft het gedaan jij tog niet ik dus piep op. dus wees maar gerust want je wilt geholpen worden en je wilt beter worden tog nou suc6. en aub denk na wat je zegt wat ik had veel ergeren dingen willen zeggen

   Reply
    Emotioneel kapotgemaakte ziel - december 4, 2016

    Proficiat dat ge dit hier durfd te bekennen, wel een beetje laf om hier nog je manipulatie door te drijven. Waarom zet je uw bericht niet op Facebook en maak aan je vrienden en familie duidelijk wie en wat je bent

    Reply
   Mila - januari 9, 2017

   Hallo Unsecureme,
   Er is altijd hoop, geloof dat jij niet een goede vader zal worden maar de Allerbeste vader bent. Geloof dat jij ook een stabiele gelukkige relatie verdient, geloof in jezelf, geloof dat jij nu gelukkig bent, Nu. Veel hoop.
   Succes only the best for you. Be proud of Yourself.

   Reply
  Anonieme narcist - juli 15, 2016

  “Uit onderzoek blijkt dat narcisten nooit van hun stoornis zullen genezen.”

  Heb je ook bronnen die dat kunnen bewijzen? Ik ben een narcist en ben al maanden in behandeling. Ik ben mij steeds bewuster van mijn gebrek aan empathie en noodzaak aan bewondering en leer hier dankzij de therapie steeds beter mee omgaan. Narcisten zijn ook geen psychopaten in de zin dat ze volledig zijn verstoken van empathie en gevoel.

  Ik vind dit soort sites over narcisten te gek voor woorden. Geen enkele bron, elke gedraging wordt uitgelegd als een kenmerk van een narcistische persoonlijkheidsstoornis en zogenaamd is iedereen die hier komt het zielige slachtoffer van een narcist. Ik heb zelf relatieproblemen gehad maar mijn ex kan toch nog objectief beoordelen dat niet alles aan mij lag. We hebben een redelijk goed contact.

  En mensen die nu willen beweren dat ik geen narcist ben omdat ik mij er bewust van ben, moeten zich eens meer verdiepen in wat de narcistische persoonlijkheidsstoornis echt inhoud. Er zijn Engelse websites vóór narcisten (o.a. op Psychforums.com). Narcisme gaat ook gepaard met depressie, alcoholproblemen en verlating door geliefde personen. Het is geen stoornis die je iedere persoon wil opplakken.

  Ik wil niemand beledigen en ben ook geen internet-trol, maar het is totaal nutteloos om alles te interpreteren als “narcistisch” en dit direct gelijk te stellen aan “het slachtoffer zijn”, “emotioneel misbruik”. Een narcist doet het niet (altijd) expres. Vat het niet persoonlijk op en ga verder met je leven of zoek een therapeut. Je voelt je niet beter door dit soort websites te lezen en te zwelgen in zelfmedelijden.

  Reply
   Angel - juli 22, 2016

   Dat ben ik met je een dat een nacist niet door en door slecht is of dat ze allemaal vreemd gaan. Vandaar dat ik mijn verhaal hier ook gezet heb. Omdat ik soms het gevoel heb dat mijn vriend twee gezichten heeft. Zijn ware ik die is lief, eerlijk en oprecht en dan wil hij ook echt van mij houden dat hoor ik in zijn stem die emoties kan hij niet nep doen en de narcistische kant zeg maar die is onvoorstelbaar, liegt, te bezitterig en is erg achterdochtig, hard en niet voor rede vatbaar en met onwerkelijke eisen waar je bijna niet aan kan voldoen.
   Dat maakt het moeilijk voor mij om bij hem weg te gaan terwijl ik hem maar een paar maanden ken nooit eerder heb ik in zo’n korte tijd een heftige relatie gehad.

   Reply
   Lilian - september 14, 2016

   Moeite met geconfronteerd te worden met de pijn van anderen? Dit is de rauwe realiteit voor velen en ik ben ontzettend blij dat er zoveel informatie momenteel op internet aanwezig is. Het helpt mensen die geestelijk helemaal gesloopt zijn door narcisten. Ik denk dat dit soort websites wel degelijk werken voor de slachtoffers. Daarnaast wil ik de link niet maken tussen: lezen en ontdekken over narcisme en rouwen over wat je overkomen is en het zwelgen in zelfmedelijden. Dit zijn totaal verschillende dingen. Waar ik wel met je eens kan zijn is dat niet ieder slachtoffer ergens van, direct met een narcist te maken heeft gehad. Ook doodnormale mensen kunnen wolven in schaapskleren zijn. Het zij regelmatig, het zij soms. Waar ik ook mee eens kan zijn is dat wanneer je een diagnose van narcisme krijgt, ieder gedrag in dat daglicht kan worden beschenen en de persoon in kwestie machteloos staat. Dat wil zeggen: Zowat ieder gedrag valt te scharen onder een narcistische truck. Dat maakt het lastig voor mensen het onderscheid te maken. Verder kan het mij weinig schelen of een narcist het wel of niet expres doet. Ik heb gezien hoe het zieligheidssyndroom van een narcist een hele omgeving in zijn manipulatieve greep kan houden. Ik pas ervoor.

   Reply
    tico - december 1, 2016

    aub hou je snuit dicht want niet iedereen die aan nps lijd is zo erg….

    Reply
     S. - december 14, 2016

     Typische reactie.

     Reply
   Van Cleempoel Cindy - maart 20, 2017

   ‘zwelgen in zelfmedelijden’ …. geef mensen toch de kans om hun verdriet te delen. Er zijn toch veel verschillen in alles…dus ook in narcisme. Vind het geweldig dat jij toelicht dat er accuratere info te lezen is want ik wil echt mijn vader begrijpen. Dus ik ga dat lezen. Maar we zitten wel in hetzelfde potje. Of we nu slachtoffer of dader zijn of een mix. Depressie, relatieproblemen,…. Alleen legt de ene het wat sensitiever en emotioneler uit dan de andere. Mss is begrip vr elkaar hier een mooi gegeven ❤️

   Reply
   M. - september 12, 2017

   Sneu kereltje dit.

   Reply
   Barbara - oktober 2, 2017

   Tut tut. Dat is een site voor (onder andere) narcisten ja, niet VOOR narcisten. Gekkies onder elkaar zeg maar, net zo vaag als websites als deze. Relevant detail, qua brononderzoek. Expres of niet expres? Ik las ooit een rake beschrijving: narcisten weten uitstekend wat goed/fout is en zijn niet wilsonbekwaam. Kortom, u maakt keuzes. En dat die keuzes zijn ingegeven door een narcistische inslag – prima. Dat maakt ook dat u kunt leren om u beter te gedragen. Mooi toch? Eens met deze meneer of mevrouw dat je op een site als deze niet te lang moet blijven hangen. Al die diagnoses die je hier om de oren vliegen; het lijkt warempel wel op een relatie met een narcist.

   Reply
  Geen slachtoffer - april 30, 2016

  Hallo, hoewel ik, eigenlijk, bijna alleen maar lees dat dat narcisme niet of nauwelijks is te genezen, wil ik de moeite nemen, toch mijn ex-vriendin een spiegel voor te houden. Ze heeft er zelf al veel over gelezen en ik weet dat ze (een behoorlijke) mate van herkenning heeft gezien en heeft dit ook deels toegegeven.

  Ik heb veel bestudeert en betrouwbare herkenningstesten ingevuld voor haar, ik stel onomstotelijk vast dat ze een volwaardige narcist is, zonder drank- drugmisbruik. Dus niet fysiek gewelddadig.

  Wat zal de reactie/het effect zijn op een dergelijke confrontatie?
  Ze wil mij terug, zoals ze zegt: ik blijf van je houden, voor altijd!
  Ik heb haar verlaten en ze is boos, verdrietig.

  Mijn idee zou zijn, haar alle informatie die ik heb vergaart en uitgeprint hierover, te laten lezen, zonder opmerkingen tussentijds te accepteren. Daarna haar de vrijheid geven te accepteren of niet en haar te laten blijven of weg te laten gaan.

  Wat zou het effect zijn?

  Groet,
  Geen slachtoffer.

  Ik heb haar op tijd verlaten, maar zoek een weg haar te willen veranderen.

  Reply
   Janne - juni 10, 2016

   Jouw bericht is al van even geleden, ik hoop dat je dit nog leest.
   Het feit dat je ex-vriendin dit deels heeft toegegeven vind ik al heel wat. Want de meeste narcisten doen dit niet, ze vinden nl dat hen niets mankeert. Maar vergis je niet, het kan ook een manier zijn om je aan haar te binden want manipuleren kunnen ze als de beste.
   Wat zou het effect zijn vraag je. Het kan dat ze overal in mee gaat, het toegeeft blabla, aan zichzelf wil werken etc. . Zodra het weer goed is in jullie relatie en het allemaal weer wat normaler wordt, dan komt haar oude IK naar boven. Die kan ze echt niet onderdrukken. Lezen van informatie, daardoor komt ze niet van het narcisme af. Eerder een goede therapie bij psycholoog of psychiater. Maar dan nog is het de vraag.
   Het kan zijn dat narcisten pas gewelddadig worden als ze erg onder stress komen te staan. Dus bijvoorbeeld wanneer er een gezin wordt gestart. Veel stress door kinderen etc.
   Je wilt haar veranderen, waarom is dat? Ik vind het wel lief en edelmoedig hoor, daar niet van. Maar je bent weg van haar en ik zou je willen adviseren weg te blijven. Zodra je de indruk krijgt dat ze “aan het veranderen” is, bestaat misschien de kans dat je toch weer een relatie met haar krijgt.
   De moeilijkheid is gewoon dat je geen kinderen moet krijgen met een narcist. Het is misschien naar om te horen, maar het is wel de waarheid. Je kunt het je kind niet aandoen, je mag het je kind niet aandoen.
   Ik kan het weten.

   Reply
    Maurice - juni 21, 2016

    Hoi.
    Ik ben een narcist. Ik ben bezig op dit moment een traject in te gaan om een verandering in te zetten. Ik weet dat het een lange en moeilijke weg gaat worden, maar heb het er voor over.
    Ik denk dat ik best wel wat inzichten over mezelf heb maar dat er ook veel geleerd moet worden.
    Ik ben 8 jaar geleden gescheiden en heb kinderen. Ik ben gek op mijn kinderen en geef ze wat ze nodig hebben. Zij zijn de reden waar ik voor leef.
    Ik loop telkens tegen terugkerende problemen aan waar ik aan wil werken.
    Mijn huidige partner is ook al de dupe geworden van mijn handelen en ik weet niet of dit nog omkeerbaar is. Ik wil veranderen. Niet voor haar maar voor mezelf. Ik ga hiervoor en wil de komende 50 jaar daar profijt van hebben en daarmee mezelf helpen en de mensen om mij heen.
    Ik vind het pijnlijk om te lezen dat er nergens ook maar 1 positief woord over deze verandering/behandeling te vinden is.
    Ik leef trouwens wel mee met de slachtoffers die er zijn
    Ik wilde dit gewoon even kwijt.

    Reply
     Anoniem - januari 22, 2017

     Hoi Maurice,

     Allereerst! Voor mij zou het kunnen dat je narcisme hebt, gezien je erkennen. Maar om je een narcist te noemen vind ik objectiverend, en daarmee misschien wel narcistisch. Dus voor mij ben je Maurice!
     Inmiddels is narcisme verheven tot een soort van hype, vind ik. Te pas en te onpas wordt het woord en woorden ervan afgeleidt ingezet. Onderzoeken worden erop losgelaten die theorieën en stellingen kunnen bevestigen en ontkennen.
     Je pijn kan ik me levendig indenken, en is volkomen terecht! Veel slachtoffers voelen zich gesteund en vervallen in cynisme, denigrerende uitlatingen, et cetera, naar de zogenaamde narcist toe. Het is alles pijn, angst en schaamte waar men onder lijdt.
     En Maurice, er zijn wel degelijk positieve getuigenissen, maar over het algemeen zul je die weinig tegenkomen. Daders en slachtoffers hebben zich gedistantieerd van sites als deze, die niet meer dan een fase in het proces is. Voor de meesten hier gaat ook op dat ze na verloop van tijd hier niet meer te vinden zijn. De fase voorbij, zeg maar.
     Hou van je echte zelf en van je kinderen. Deel dat met elkaar en anderen.
     Nogmaals, noem jezelf geen narcist, het is verworden tot een extreem negatief woord, en je naam is Maurice!

     Reply
     Manana - augustus 5, 2017

     het is vervelend dat er niets positiefs staat over narcisten. Ze kunnen natuurlijk veranderen en ik weet het ook wel hoe. De belangrijkste is dat ze dat willen. Maar kom op… Narcisten zijn net zo nodig in het leven als alle anderen. Ze hebben zoveel positiefs in zich. Die moet iemand ontdekken, de tijd nemen en geduld hebben. En alles begint met acceptatie. En niets staat vast, niets is onveranderbaards in dit leven en ja klopt, narcisten kunnen ook veranderen. Als iemand niet weet hoe met hen moest omgaan, betekent niet dat het niet kan. Groetjes… 😉

     Reply
      Anoniem - augustus 5, 2017

      Veel slachtoffers reageren vaak vanuit verwonding opgelopen in de relatie. Wanneer er herstel is dan is er ook verandering en acceptatie maakt daar deel van uit. Als er geen verandering zou kunnen zijn dan is er ook geen hoop en zou het woord hoop geen betekenis hebben en daarmee krachteloos zijn.
      Verandering betekent ook dat in deze het woord verandering inhoudelijk verandert en ook hoop. De perceptie verandert, en het ideaalbeeld.
      In het leven is er altijd hoop en zonder zou het hopeloos zijn. Inderdaad, het draait om wilsbesluiten.
      Er zijn ook slachtoffers, en menige zijn ook hier geweest, die ervoor kiezen de slachtofferrol te ontgroeien. Het narcisme voorbij. Aanvaarden wat er is gebeurd en nemen er langzaam maar zeker afstand van en kiezen voor anonimiteit en worden nauwelijks gehoord of kan elders over gelezen worden.
      En alle narcisten zijn ook slachtoffers!

      Reply
       Dan ook maar anoniem - augustus 6, 2017

       Hoho, niet zo heel kort door de bocht, meneer of mevrouw Anoniem. Ik ben totaal geen voorstander van slachtoffergedrag, integendeel, tenenkrommend (dom) wat ik op websites als deze soms lees – u speelt de tweedracht zaaiende narcist ermee in de kaart.
       Uw treintje gaat echter wel weer heel direct richting Eindstation Aanvaarding. Ik maak toch graag even de tussenstop ‘Een levensles die een enorme impact heeft gehad op mijn gezondheid en welzijn’. Aanvaard inmiddels hoor, absoluut, maar wel met een dermate impact dat een vrouw die wat minder stevig in haar Louboutins had gestaan er met gemak aan onderdoor had kunnen gaan.

       Reply
        Anoniem - augustus 7, 2017

        Excuses en respect! Blijkbaar heb ik me onbedoeld plastisch uitgedrukt!
        Tja, misschien wat beter lezen! En we verschillen van mening, slachtoffer gedrag is niet per definitie dom, vind ik. En elke narcist kan men werkelijk met alles in de kaart spelen, maar daar hou ik me niet meer zo mee bezig.
        Het heeft mij jaren gekost, en uiteindelijk ‘gelukkig’ ook weer veel gegeven.

        Reply
     gevura - februari 22, 2018

     Beste Maurice
     Goed dat jij positief blijft, hoe gaat het ondertussen met jou? Ik heb net een kortstondige relatie beëindigd met een narcistische man. Schrijnend om te zien hoe hij lijdt. Ik zelf wil en kan hem niet helpen. Maar kan je mij advies geven waar hij terecht kan met zijn probleem? Ik had het gevoel dat hij op het punt stond zijn probleem te erkennen en een duw in zijn rug zou hem misschien kunnen redden.

     Reply
      J - februari 23, 2018

      iig niet naar de standaard huis tuin en keuken psycholoog of ggz instelling. Maar iemand die gespecialiseerd is in narcisme. De gemiddelde psycholoog weet er niks van.

      Reply
   Geert - september 21, 2016

   Hey, na een jaar analyseren van narcisme bij mijn vriendin, meen ik te kunnen stellen dat informatie over narcisme vrijgeven aan een narcist, een zeer gevaarlijke situatie kan creëren. De narcist kan deze informatie gebruiken om hier simpelweg beter in te worden, met alle gevolgen van dien. Vergeet niet dat een narcist doorgaans kampioen is in het manipuleren. Een narcist die niet wil/kan veranderen, kan deze informatie dus gebruiken om nog beter te worden in zijn narcistische praktijken. Oppassen dus!

   Reply
    Lilian - september 21, 2016

    Dat doe ik dus ook nooit. Wanneer ik iemand doorheb als narcist ga ik deze persoon inderdaad niet wijzer maken dan hij/zij al is. Soms vragen ze er wel specifiek naar, maar ik denk dan aan het volgende slachtoffer en hoop dat ie door dezelfde dingen kan inzien dat het een narcist betreft. Echter, kan ik me wel iets voorstellen bij dat sommige narcisten zouden willen veranderen. Maar ik denk alleen dat de kans dat ze dit volhouden niet groot is. Dan zouden ze eerlijk moeten worden naar zichzelf en naar anderen en dat levert een stuk minder op voor ze dan al dat gekonkel en gemanipuleer. Want laten we eerlijk zijn, het werkt blijkbaar te vaak en te goed voor ze. Bovendien komen ze, wanneer ze eerlijk zouden worden, bij een nieuw stuk aan en dat is: echt wederkerige verbinding maken. En dat is nou net precies wat een narcist de stuipen op het lijf jaagt.

    Reply
    edgar - september 21, 2017

    Te laat,wikepedia,zoek narcisme,scrol laatste onderwerp.we leven in een narcistiese tijd,narcisties zijn is geen fout ding of dergelijks,tenminste as je dat niet ten andere te ast weet te brengen..Wat is waar en is het niet beter om uit de kudde te stappen,ik noem het een gedrag om te overleven als je als kuddemens nu nog leeft.

    Reply
  Wim - maart 29, 2016

  Betste SMHRGHD

  Bij mij is het moeilijkste, vanuit zwakte erkenning de motivatie te durven zien die de oplossing zal brengen. Het je durven realiseren, in stilte aanvaarden waarin je door angst tekortschiet in daden en er voor te kiezen het overwegen om falen onder het kleed schuiven, na te laten. U bent de eerste die ik over mijzelf schrijf en het is voor mij nogal emotioneel, een bekentenis. De oorzaak van angst is het tekort aan ervaring van opgebouwd vertrouwen in anderen, in de jeugd periode. Ik lees het boek van Martin Appelo, Een spiegel voor Narcisten en was al een jaartje bezig met Mind Fulness. Downloads | LEVEN IN DE MAALSTROOM , daar leer je In stilte te kijken. Het zien en opmerken zonder ver- of beoordelen van wat je gewaar wordt. Mijn Zoon heeft mij op het matje geroepen. De eigen rationele begrippen zijn voor mij aanmoedigingen, werken, oefenen in
  gedachten en gevoelens die de verhouding verbeteren in wederkerigheid, zonder dat men de ander er iets over verteld. Zo is er ook de epigenetische kant waardoor niet alleen opbouw van gedrag is vast gelegd maar waardoor ook veranderingen traag verlopen, maar de aanhouder wint.
  Groet, WiMa

  Reply
  SMHRGHD - februari 22, 2016

  Beste allen,

  al geruime tijd stuit ik op bepaalde dingen die mij niet verder helpen in mijn leven. Ik ben op een punt beland in mijn leven waarop ik alles ben verloren door keuzes die ik zelf gemaakt heb. Per toeval kwam een stuk over narcisme mij onder de ogen en herken bepaalde eigenschappen bij mijzelf. Dit beangstigd mij, omdat ik nergens kwade bedoelingen bij heb maar toch heeft het negatief uitgepakt. Hoe kom ik van deze eigenschappen af? Hoe verbeter ik mijzelf? Met name in privé sferen.

  Reply
   Janne - juni 10, 2016

   Hoi,

   Ik voel wel met je mee.
   Ik zou je willen adviseren om een goede psycholoog op te zoeken die echt bekend is met narcisme. Dan kom je er achter of je het echt hebt. Soms kunnen we denken dat we iets hebben maar hebben we het niet.
   De meeste narcisten voelen niet zoveel angst als ze geconfronteerd worden met bepaalde eigenschappen van narcisme. Ze zullen ze niet herkennen en ontkennen.
   Een therapeut kan je gewoon ook helpen met de problemen waar je tegen aan loopt.
   Gewoon via de huisarts regelen.
   Veel succes!

   Reply
  Barbara - december 26, 2015

  hallo..mijn man is een narcist.

  Reply
  Barbara - december 26, 2015

  Leven met een partner met dit gedrag is verwoestend, hoe intelligenter hoe sterker de partner die wordt uitgedaagd ?mijn “man” is ziek , ik overweeg hem te verlaten. Ik weet wat hij doet, ik dacht dat erkennen het belangrijkste was. Als ik hem verlaat komt het nooit meer goed, ik denk dat ik hem kan “helen”. Mischien ben ik echt zo onbekwaam en in de war als hij beweerde..ik wil niet dat het waar is wat ik lees en weet.

  Reply
   Barbara - december 26, 2015

   mijn narcist heeft zoveel mooiere eigenschappen dan narcistisch zijn dat het me moeilijk valt hem in dit hokje te schalen, het is een opgave dat te willen “genezen” confronteren ik overweeg de keuze

   Reply
   Swipsy - januari 10, 2016

   Beste Barbara,.Ik zie dat je briefing recent is.Vandaar dat ik ook even reageer.Na 2 jaar volgehouden te hebben,zo gemanupuleerd te zijn de laatste weken (en ik haar als een kat in het nauw dreef) door belangrijke dagen zoals als laatst oud en nieuw 2016 vlak voor,laat staan als 1 van je ouders komt te overlijden (dit was mijn laatste ouder),zal je er alleen voor blijven staan geloof me maar.Ik weet dat je na alle informatie in ongeloof gestort bent en het angstaanjagend is.Nu het enige belangrijke is,.. red jezelf.Want dit gaat namelijk heel erg ver.En gaat geheid je gezondheid en voor sommigen zelfs hun eigen leven en zeer veel verdriet kosten.Het is een stuurloos vrachtschip op volle soms hele kalme zee,wat blijft drijven totdat het vanzelf zinkt.Jij zit in een roeibootje en heb de pech dat je in de storm moet roeien.Zoek je reddingsvest 😉

   Reply
    Swipsy - januari 11, 2016

    Een laatste strohalm biedt ik hier aan,na ontmanteling en rust gevonden te hebben kan ik mijn huiswerk beeindigen.En pak mijn leven weer op.De slechte periode sluit ik af met de mededeling dat ik er achter gekomen ben dat ik leed aan NSS,..Narcisctich Slachtoffer Syndroom.(KennisM8),ik heb dit nooit geweten,maar ik heb dit dus meerdere malen ondervonden.Zonder dat ik daar notie van had.Ik wens iedereen die hier mee te maken heeft gehad enorm veel sterkte,en dat je de kracht vind hier uit te komen. ! gewaarschuwd mens telt voor 2.Let goed op voortaan als je in een relatie stapt,of wil stappen,het zal geruime tijd in beslag nemen in sommige gevallen,maar als je het weet kan je er wat aan doen.Je bent niet gek ! of denkt dat je het verkeerd ziet,En bijdraaien/veranderen voor de ander moet je zeker niet en nooit doen,..des te eerder weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.Verliefd zijn en worden is heerlijk,maar houd vinger op de pols,want het verdriet als zoiets is minstens zo erg,..zo niet erger ! Veel succes !

    Reply
   Lola - juni 10, 2016

   Ja zo doen narcisten. Ze laten hun “slachtoffer” denken dat deze niet deugt, dat alles aan hem ligt.
   Echt geloof het niet. Ze willen je zwak maken, onderdanig maken. Op een gegeven moment weet je niet eens meer wat voor en achter is. Denk je dat alles door jou komt en ben je jezelf volledig kwijt. En inderdaad hoe intelligenter hoe heviger voor de partner. Kies voor jezelf!! Je kunt hem niet helen.

   Reply
  Melissa - augustus 15, 2015

  Hallo,

  Allereerst voor degene met narcisme, respect dat jullie dit hebben kunnen erkennen en ook hulp zijn gaan zoeken. Vele zien hulp waarschijnlijk als een obstakel en zwakte, hoewel ik van mening ben dan hulp een stap naar de goede richting is. Praten met iemand die ver van je af staat.

  Hoe zijn jullie zover gekomen dat jullie konden erkennen en hulp gingen zoeken?
  Sinds ongeveer 2 weken vermoed ik dan mijn man ook narcisme heeft. Alleen hij zit nog in die zware ontkennings fase. Ik ben degene die altijd zeikt, niks goed doet en HET probleem is. Ik ben zijn probleem zegt hij dan. Alles word op mij afgeschoven en ik vind het zo zwaar om nog met hem te zijn.

  Ik zou ook heel graag willen dat hij tot t moment komt dat hij inziet dat hij hulp nodig heeft, voornamelijk voor zichzelf, maar vind het ook van belang voor ons huwelijk en ons zoontje van 14 maanden. Hij ziet zijn vader veranderen en lijd eronder. Hij krijgt angstaanvallen, huilbuien, boosheid en dat op zo’n jonge leeftijd. M’n man is in 1 jaar tijd ook 3 keer weg gelopen zonder enig contact op af en toe een sms’je met allemaal leugens. Hij bleef op z’n minst 10 dagen weg.
  Daarnaast is hij ook aan het gokken.

  Verwar ik gokgedrag met narcisme ?
  Of zou die van beide wat mee hebben.

  Groetjes een wanhopige vrouw en moeder

  Reply
   Barbara - december 26, 2015

   Wat je vraag aangaande , moet / wil je wat specifieker zijn?, detailistischer

   Reply
   Lola - juni 10, 2016

   Red je kind zou ik zeggen. Nog belangrijker dan jezelf. Jij bent volwassen. Voorkom dat je kind straks getraumatiseerd is.

   Reply
  Ben - juni 13, 2015

  Hallo.

  ik heet Ben en heb in de loop der jaren heel wat meegemaakt en nooit gezien dat mijn persoonlijkheid die me nu parten gaat spelen daar ooit enig schuld of aan bij hebben gedragen dat ik op het punt gekomen ben waar ik nu ben.
  mijn relatie boort zich letterlijk in de grond en mijn professionele leven (werk) is er niet meer.
  kan iemand mij helpen.
  Ik wil mijn relatie niet verliezen( dit is een oprechte vraag)
  Is er geen pil waardoor ik enigszins weer “normaal” kan functioneren?

  Reply
  John - april 26, 2015

  Hallo, zelf heb ik een narcistische persoonlijkheidsstructuur en ben daarvoor jaren in therapie geweest bij psychiaters, psychologen en volgde ook een twintigtal sessies bio – energetica.
  Alexander Lowen, grondlegger van de bio – energetica ( die tevens het voor mij interessantse boek over narcisme heeft geschreven ) zegt dat de narcist terug in contact moet komen met zijn gevoelens door lichaamswerk. Ik ben er door eigen ervaring van onvertuigd dat lichaamswerk de beste manier is om aan narcisme te werken, dit samen met therapie bij een psychiater of psycholoog. Het is zoals Appelo schijft in zijn in 2014 geschreven boek : Een spiegel voor narcisten. Het komt nooit meer goed maar het kan altijd een beetje beter.

  Reply
   Trippyface - september 30, 2015

   Hahaha al die kindjes hier die zogezegt ‘NPS’ hebben. Tuurlijk heb je dat niet. Je verzint het, je gelooft je eigen (kunstmatig) opgewekte symptonen, dit in de hoop aandacht te krijgen. Zou je niet beter wat schapen gaan neuken of gewoon verder nadenken over hoe slecht jullie leven wel niet is. Doe je al heel je leven toch? Je had de nood om een diagnose te krijgen. Je wou dit. Je wou mensen aantonen dat je het moeilijk hebt, dat er iets mis met je is. Nu er is veel mis met je, maat niet dat jullie hier nps hebben. Mss een theatrale persoonlijkheidstoring? Verklaart in elk geval de behoefte om hier ye zeggen dat je een stoornis hebt. Mvg een 18jarige doordeweekse buur

   Reply
    Barbara - december 26, 2015

    Arme jij, en ie buren natuurlijk.

    Reply
    danny - januari 31, 2016

    Yessa!!!
    Hier het atwoord van defending narcist! ! In mijn ogen!!!

    Reply
    Bart Staelens - juni 29, 2016

    Hoor een snotneus van 18 jaar praten!

    Reply
  » Hoe narcistische psychopaten, psychopaten blijven… - maart 28, 2015

  […] Is narcisme te veranderen? […]

  Reply
  Marco - november 4, 2014

  Ik ben narcist en heb daar al diverse malen therapie voor gekregen, komt volgens mij alleen maar neer op jezelf corrigeren d.m.v. met je denken je gevoel bijstellen,echter je gevoel blijft zoals t was. Ik voel mezelf dus maar gedeeltelijk geholpen.
  Het probleem is dan n.l. dat je gevoel je denken niet volgt.

  Reply
  Jaap K - september 29, 2014

  @Guus
  Dat is een indrukwekkend staaltje Guus, een narcist genezen dmv lichaamstaal. Dat moet je zeker even melden bij de minister van Volksgezondheid! Maar ga eerst eens voor de spiegel staan en probeer eens of het ook op jezelf werkt, die revolutionaire methode.

  Reply
  Guus - augustus 13, 2014

  Om een lang verhaal kort te maken, het lijkt erop dat ik (misschien nog wat te snel gezegd) een narcist heb genezen. Bijzondere ervaring is het zowiezo. Groenten

  Guus

  Reply
  Guus - augustus 7, 2014

  Hallo iedereen, ik ben 5 maanden geleden zelf begonnen met een verandering, uiteraard weer moeilijk, zoals bijna elke persoonlijke verandering, enkel ik heb daar heel veel doorzettingsvermogen voor, omdat wanneer je erdoorheen bent, je er veel sterker uitkomt. In de meeste gevallen bij veranderen, lopen andere mensen je in de weg. Uiteraard moet je die mensen van je weg afknallen, zo niet op een goede manier, dan maar op een kwade manier.
  Bij al mijn vorige veranderingen, zorgde ik ervoor dat andere mensen me maar moesten accepteren zoals de nieuwe ik was. Nu zit ik in een verandering waarbij ik moet leren andere mensen te durven veranderen, gek genoeg.
  Persoon 1. 29 jaar, grote muil, te zelfverzekerd, vindt zichzelf fantastisch, en deed me een keer gevoelsmatig pijn. Hij wist van zichzelf dat die een verkeerde actie gemaakt tegenover mij. Dag 1 ben ik hem gaan uitlachen op geniepige wijze. Dat deed hem zeer waardoor hij nog zelfverzekerder en stoerder ging doen. Hoe meer ik hem deed uitlachen, hoe meer stoerder en zelfverzekerder hij ging doen. Maar dat ging naar een niveau waarbij je zag dat het nep was, en dat die gevoelsmatig zo hard geraakt werd. Tot een hoogtepunt waarbij ik hem compleet voor lul heb gezet in bijzijn van anderen->Au. Dag 2 Ben ik zijn gezichtsveld gaan zitten en heb ik een enge staar opgezet die 15 minuten vast heb gehouden. Hij begon op zijn oude nivo stoer doen, maar snel had die mijn staar in de gaten wat voor stress deed zorgen, hij begon sneller te praten, en wou gaan schelden. Maarja stoerder en zelfverzekerden en schelden had hem op dag 1 niet gered. Dus nu ging die de andere kant op. Weg scheldwoorden, minder stoer, minder zelfverzekerder. Daarna ben ik hem dmv lichaamstaal gaan sturen naar normaal menselijk nivo. Ik kon later ook aan hem zien dat die op zijn gevoel was veranderd. Nu praat op normalere manier met mensen!!!
  Persoon 2. Man van 63, goed van hart, met een beschermend gevoel, voor je normale gevoel, waaruit haantjes gedrag kwam. Deze beste man had mijn enge staar ook gezien gezien en begon zich later met mij te bemoeien, om een lang verhaal kort te maken, hij had uiteindelijk iets bij geflikt, waarvan die een schuldgevoel had gekregen. Daarna is die gaan slikken, hij is het pad gaan bewandelen die ik voor hem deed uitstippelen.
  Stap 1, hij deed een stap terug in zijn manier van doen, liet het haantjesgedrag vallen (ontsporen).
  Stap 2 Na enige tijd heb ik hem een kleine opdracht gegeven, normaal zou zijn beschermende gevoel dan opkomen, maar omdat die ontspoort was, nu niet. (Op zijn echte gevoel geraakt)
  Stap 3 Na enige tijd het resultaat laten voelen, dmv een verhaal met een slappe afloop, en het einde vertraagt vertellen, voelde hij in 1 keer extreme rust in zijn lijf. (Resultaat rust voelen)
  Stap 4 Terug op zijn spoor zetten, door oud en vertrouwt en makkelijk met hem praten.
  En toen later kon ik aan hem zien dat die in zijn gevoel is veranderd.
  Stap 5 hem de tijd geven ivm thuis huilen en weer op kracht komen.
  Stap 6 Hem helpen met zichzelf worden met zijn nieuwe gevoel.
  Stap 1 t/m 5 heeft 6 werkdagen geduurt. Stap 6 ben ik nog mee bezig, maar lijkt bijna klaar te zijn, hij is weer bijna helemaal het ventje.

  Ik ga morgen of een andere keer verder met mijn verhaal, ik krijg yosti vingers van al dat getyp:/

  Guus

  Reply
  debby - juli 21, 2014

  Hallo,
  ook ik heb de grootste vermoeden dat mijn man in ieder geval narsitische trekken heeft.
  Wij zitten ondertussen al 4 maanden in een gigantische crisis en is het nu uiteindelijk wel zo dat mijn man is gaan inzien dat hij hulp nodig had en heeft dan ook naar onze psygoloog zelf genomen. Echter heb ik van de week een gesprek gehad met de psygoloog en die heeft ook zijn vermoeden van narcisme geuit alleen is het zo dat mijn man dus wekelijks trouw gaat maar nog niet zover is dat er ook daadwerkelijk door hem erkend wordt dat hij een probleem heeft. De psygoloog heeft aangegeven het liefst mijn man een persoonlijkheids test te laten ondergaan maar eigenlijk bijvoorbaat al weet dat mijn man die niet zal doen. Ook het wat germer aanpakken van mijn man hem wat meer te dwingen zou averechts werken omdat mijn man dan gewoon wegloopt en niet terug zal keren naar zijn therapie. De psyogloog geeft aan dat hij het idee heeft dat mijn man daar zit voor de buitenwereld zo van zie ik ga naar therapie zodat hij uiteindelijk kan zeggen het helpt niks zoals nog niks geholpen heeft tot nu toe. Maar waarom is hij dan toch uit zichzelf therapie gaan zoeken maar doet er feitelijk dus niks mee terwijl hij zelf wel toegegeven heeft alles kapot gemaakt te hebben fouten gemaakt heeft en hulp nodig heeft. Hij zegt ook ik durf niet. hoe zou ik hem zover kunnen krijgen dat hij er wel voor gaat hoe moeilijk het ook wordt voor hem maar hij moet wil hij niet uiteindelijk werkelijk alles kwijt zijn wat hij eigenlijk al is want wij zijn uit elkaar (niet gescheiden) hij heeft geen huis geen werk hij heeft niets meer!!. Dit kost ook zo onnodig veel geld als hij niet doorzet dat zelf betaald moet worden en nu hij de stap gezet heeft zou ik het zo dapper vinden dat hij er ook daadwerkelijk voor zou gaan! Ik hoop dat je me tips kan geven. Gr Debby

  Reply
   Barbara - december 26, 2015

   Lekker vaag, bedankt zuster!!!

   Reply
  frederic - april 27, 2014

  hallo mijn naam is frederic en ik ben een narcist ik heb dit nog maar net ontdekt of toch zelf toegegeven en het maakt mij bang om te weten dat ik hier niets of toch bijna niets aan kan veranderen is er een manier om hier meer info over te vinden? danku op voorhand

  Reply
   Jelle - mei 18, 2014

   Hallo Frederic,
   Je erkenning en de vraag om hulp geven al aan dat je graag wilt veranderen of in elk geval iets aan je narcisme wilt doen. Iedereen die wil veranderen kan veranderen. Sommige gedachten en ideeën van jezelf zullen hardnekkiger te veranderen zijn als andere maar gedachten die je al je hele leven bij je hebt zijn natuurlijk niet zomaar uit te wissen. Zoek een goede psycholoog en ga veel boeken lezen en niet de deprimerende en stigmatiserende onzin op het internet. Mocht je goed kunnen leren probeer dan zelf wat meer te lezen over het vak van psycholoog dat kan ook al veel helpen. Twee boeken waar ik veel aan heb gehad zijn; 1 Schemagerichte therapie- handboek voor therapeuten en 2 Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Dit is alleen een aanrader als je een enigszins analytisch niveau hebt anders wordt het misschien alleen maar verwarrender maar voor mij zijn het bijbels geweest(vooral het eerste) in mijn persoonlijke ontwikkeling.
   Als laatste tip; nooit opgeven en zoek warme gevoelige mensen die ervoor je willen zijn. Succes!

   Reply
    Trippyface - september 30, 2015

    Dus je gelooft deze zever? Aflleidend uit zijn taalgebruik, zinsbouw en woordkeuze, kan je toch duidelijk zien dat deze jongen aan het puberen is. Hij heeft wat aandacht nodig, nu deze heb je hem in elk geval gegeven. Laat hem nu maar verder dromen in zijn utopische wereld waar hij narcist is. Smijt nog wat olie op het vuur. Het vuur stelt dan zijn miselijkmakend kleine hersens voor.

    Reply
     Barbara - december 26, 2015

     Rustig maar, hoe kwam je hier?

     Reply
    anne - mei 24, 2016

    zou u misschien ISBN nummer of auteur van dit boek kunnen geven?

    Reply
   anne - mei 24, 2016

   ik dacht gelezen te hebben dat schematherapie goed zou helpen; mvg,

   Reply
   Mila - januari 9, 2017

   Frédéric, als je bang bent door te lezen wat men allemaal zegt of schrijft, tja dan zal je zeker bang zijn en blijven. Geloof in het positieve, je hebt ontdekt dat je een probleem hebt, en toegegeven, Isnt That awsome???? Wil je dit gedrag veranderen? Well do it, geloof dat je het wil en dat je het kan. For everything there is a cure. Love Yourself en doe wat je moet doen.

   Reply
  Kind van narcistische ouders | Narcistische Persoonlijkheidsstoornis - januari 6, 2014

  […] te onderhouden. Veel relaties gaan kapot door hun gedrag omdat de omgeving er niet meer tegen kan. Als een narcist zijn eigen gedrag al realiseert, dan is hulp zoeken vaak geen optie omdat de narcist daartoe niet in staat is of gewoonweg geen […]

  Reply
  Leave a Reply: