DSM V

De DSM is het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, uitgegeven door de APA (American Psychiatric Association, de Amerikaanse vakvereniging van psychiaters). De voorlopige versie (conceptvorm) van de DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is ingrijpend veranderd ten opzichte van de DSM-IV in de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Het aantal persoonlijkheidsstoornissen is aanzienlijk verkleind en waar vroeger de stoornissen werden gepresenteerd in een categoraal classificatiesysteem, worden ze nu dimensionaal gepresenteerd.

De belangrijkste veranderingen

Er heeft een wijziging plaats gevonden in de definitie van persoonlijkheidsstoornis. De DSM V stelt een andere definitie namelijk:

Personality disorders represent the failure to develop a sense of self-identity and the capacity for interpersonal functioning that are adaptive in the context of the individual’s cultural norms and expectations.

In de DSM V wordt persoonlijkheidspathologie op een andere wijze beschreven en weergegeven. Het gehele concept van persoonlijkheidspathologie wordt anders voorgesteld met bijvoorbeeld kernstoornissen in het functioneren van de persoonlijkheid, prominente pathologische persoonlijkheidstypen en pathologische persoonlijkheidskenmerken.

De diagnose voor een persoonlijkheidsstoornis wordt gesteld als er sprake is van extreme of ernstige kernstoornis, pathologische kenmerken en andere criteria. Persoonlijkheidspsychopathologie gaat uit van fundamentele stoornissen in het denken over zichzelf (de eigen identiteit) en de vaardigheden en mogelijkheden met betrekking tot het interpersoonlijk functioneren (intermenselijke effectiviteit).

In de DSM V worden verschillende niveaus van de ernst van persoonlijkheidsproblemen aangeduid. De persoonlijkheid wordt in de DSM V gekenmerkt aan de hand van een aantal persoonlijkheidsdimensies. Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie zal in de DSM V vier kernaspecten bevatten:

 • 5 typen persoonlijkheidsstoornissen aan de hand van kernaspecten
 • 5 niveaus van de ernst van persoonlijkheidspathologie
 • 6 persoonlijkheidsdomeinen van persoonlijkheidstrekken, deze bevatten 4 tot 10 lagere persoonlijkheidsfacetten die het disfunctioneren van de persoonlijkheid aan geven (totaal 37 persoonlijkheidsfacetten)
 • Een nieuwe definitie van wat een persoonlijkheidsstoornis is, zoals aan het begin van dit artikel omschreven.

Persoonlijkheidsstoornissen

Waar de DSM-IV nog tien verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen bevatte, staan er in de DSM V vijf omschreven met hun specifieke kernaspecten. Eigenlijk blijven er dus de volgende vijf basistypen over:

 • Vermijdende type
 • Borderline type
 • Antisociale/psychopathische type
 • Schizotypische type
 • Obsessief compulsieve type

Kenmerken van de verschillende typen zijn:

 • Vermijdende type: geremd in het aangaan en onderhouden van relaties en contacten. Verlegenheid en angst voor afwijzing
 • Borderline type: impulsief, gevoel van leegte, angst voor afwijzing, moeite met het tonen van affectie
 • Antisociaal/psychopathisch type: arrogant, opgeblazen gevoel, egocentrisch, maken misbruik van anderen
 • Schizotypische type: merkwaardige gedachten en spraak, zonderlingen, eigenaardige overtuigingen
 • Obsessief compulsief type: extreem koppig, detailgericht, moralistisch en rigide

In de DSM V wordt ieder basistype beschreven aan de hand van kernaspecten van de persoonlijkheidsstoornis. Criteria waarop patiënten beoordeeld worden voortaan weergegeven op een schaal van 1 tot 5. Deze beoordelingsschaal ziet er als volgt uit:

 • 1 = Geen Overeenkomst: de beschrijving is niet van toepassing
 • 2 = Beperkte Overeenkomst: de patiënt heeft slechts enkele kenmerken van dit type
 • 3 = Matige Overeenkomst: patiënt heeft opvallende kenmerken van dit type
 • 4 = Goede Overeenkomst: patiënt lijkt sterk dit type
 • 5 = Zeer Goede Overeenkomst: de patiënt is een voorbeeld van dit type

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis in de DSM V

Narcistische persoonlijkheidsstoornis staat als zodanig niet meer beschreven in de DSM V. Er wordt nu gekeken naar kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Kenmerken voor narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn gebrek aan empathie, grootheidswaanzin en behoefte aan bewondering.

Als je de kenmerken bekijkt, zal de narcistische persoonlijkheidsstoornis waarschijnlijk geschaard gaan worden onder het antisociale/psychopathische type. De kenmerken zijn echter dusdanig beperkt omschreven dat narcistische persoonlijkheidsstoornis op zichzelf niet meer als dusdanig beschreven zal worden.

Overal op internet is te lezen dat de wereld van de psychiatrie het vaak oneens is met elkaar betreffende de vaststelling van verschillende stoornissen. Vaak zijn diagnoses per behandelaar verschillend. Daarom valt het nog te bezien of de conceptversie de daadwerkelijke versie wordt van de DSM V.

Carolina

"Via NarcismeGids wil ik meehelpen om het stilzwijgen rondom narcisme te doorbreken. Dit doe ik door kennis en tips te verspreiden en ruimte te bieden voor het delen van ervaringen door (ex-)slachtoffers."

Click Here to Leave a Comment Below

Zou het narcisme zijn? - SamenCommuniceren - april 9, 2018

[…] de huidige DSM 5 (die je volgens velen vooral niet als de bijbel moet zien) wordt narcisme niet meer apart genoemd. […]

Reply
doewat - maart 18, 2018

Bij veel mensen is weinig bekend over persoonlijkheidsstoornissen zoals (Verborgen) Narcisme. Onlangs is een actie gestart “Narcisme nader bekeken voor slachtoffers- petitie.nl. Deze kun je tekenen voor betere herkenning en erkenning van Narcisme, in de hulpverlening rechtspraak en onderwijs. Het is de bedoeling dat de petitie in april 2018 zal worden aangeboden aan de Tweede kamer.

Reply
Sydney - februari 13, 2016

Hey BobOn the road ..like Hank Snow sang.. I’ve been everywhere man soduns like you’re ready to roll out of retirement and are happy to be active again 500 words about Sudbury, not a problem, I’ve written thousands about Hamilton with more to come .not that the Hammer can compare to the big nickel..especially with the steel mills having a sleep. All the best and keep in touch because I still take coffee breaks and could really use the writer-ly company.

Reply
 • Wat is een persoonlijkheidsstoornis? | Narcistische Persoonlijkheidsstoornis - januari 6, 2014

  […] spreken van een persoonlijkheidsstoornis wanneer er bij een persoon sprake is van een langdurig en volhardend patroon van disfunctionele belevings-, gedrags-, en denkpatronen die duidelijk afwijken van de verwachtingen binnen de (sub)cultuur waarin de betrokkene zich […]

  Reply
  Het bewijs | La Vie en Rose is een stalker - december 24, 2013

  […] En zo gaat het steeds weer, keer op keer op keer.  Zij zoekt op, zit minutieus de topics (publicaties) af te schuimen op zoek naar mijn nieuwe nick. Normaal? Nee. Stalking? Ja. Ongezond geobsedeerd en rancuneus? Ja. Ziek? ja. Narcistisch? ja. Narcisten zijn overigens psychopaten volgens de DSM-5 https://narcismegids.com/dsm-v/ […]

  Reply
  CIC - juni 8, 2013

  Geachte heer, mevrouw,

  Is de DSM-5 ook in het Nederlands geschreven?
  Waar kan ik deze uitgave bestellen?

  Met vriendelijke groet,
  Marlies Moser.

  Reply
   admin - juni 23, 2013

   Geachte mevrouw Moser,

   de DSM V is in mei 2013 pas officieel verschenen en is alleen in het Engels (Amerikaans) beschikbaar. Vaak komt er later wel een Nederlandse versie. De DSM IV was in het Nederlands gewoon online verkrijgbaar.

   Op onderstaande site kunt u de DSM V, en nog volgende andere versies, bestellen.

   http://www.appi.org/Pages/DSM.aspx

   Ps. er is op internet veel te lezen over tegenstanders van de DSM V vanwege de nieuwe methode waarin deze beschreven wordt.

   Reply
  Leave a Reply: