Website vernieuwd

Deze website is per 29-11 vernieuwd! Hij ziet er daardoor iets anders uit dan je bent gewend. Verder werkt alles zoals vanouds.

Let erop dat het adres is veranderd: NarcismeGids.com


Meer weten

Boeken die helpen

Hieronder vind je een overzicht van nuttige boeken om meer te weten te komen over narcisme en hoe je daarmee om kunt gaan. Veel boeken bevatten ervaringsverhalen en tips van medeslachtoffers. Klik op de afbeelding van het boek voor meer informatie.

Hieronder vind je achtereenvolgens boeken over…

  • narcisme in relaties
  • narcistische ouders
  • algemene boeken over narcisme

Narcisme in relaties

Onderstaande boeken gaan over narcisme in relaties. Deze boeken geven meer inzicht in de patronen waarin je verstrikt kunt raken en hoe je daaruit kunt ontsnappen.

Achter tralies beland | overleven met een narcist – Anya van der Gracht

Achter tralies beland

Ervaringsverhaal van een jonge vrouw die er snel na haar huwelijk achterkomt dat ze getrouwd is met een narcist. Het is erg moeilijk om uit zo’n relatie te ontsnappen, zeker als je er alleen voor staat. ‘Achter tralies beland – overleven met een narcist’ is een boek waar veel kracht uit geput kan worden door vrouwen die nog steeds in ‘het gevecht’ zitten.


Brief aan een narcist – Karina van Dreemel

Het boek geeft een goed inzicht in hoe je verstrikt kunt raken in het web van een narcist. Het biedt heel veel herkenning voor slachtoffers, maar is ook erg interessant om te lezen voor hulpverleners (politie, justitie, psychologen) en familie, om zo meer inzicht te krijgen in hoe een narcist te werk gaat…


Ik geef je mijn verhaal – Karina van Dreemel

Ik geef je mijn verhaal - Karina van Dreemel

Na het schrijven van haar eerste boek Brief aan een narcist (zie hierboven) ontving Karina van Dreemel zoveel reacties dat ze besloot een tweede boek te schrijven. In dit boek vind je ervaringsverhalen van anderen met hun narcist. Ook geeft Karina informatie over de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ook dit boek is erg populair omdat de verhalen en de beschrijvingen veel gevoelens van herkenning oproepen bij de lezers.


Destructieve relaties op de schop – Jan Storms

Destructieve relaties op de schop - Jan Storms

Een relatie met een narcist is heftig. Of dit nou een van je ouders is, een van je kinderen of je partner. Echte narcisten kunnen niet tot nauwelijks genezen en brengen met hun gedrag veel schade toe aan de mensen om hen heen. Dit boek helpt je dit schadelijke gedrag te herkennen en geeft je technieken om je ertegen te beschermen. Ook leer je hoe je kunt herstellen van de relatie met een narcist of hoe je iemand anders kunt helpen herstellen. Ook wordt in het boek aandacht besteed aan kinderen die afhankelijk zijn van een narcist. Tenslotte bevat het boek ook tips voor hulpverleners op het gebied van het voorkomen van problemen met narcisten.


Grote boze wolf – Sharon Reuleaux

Grote boze wolf

Waargebeurd verhaal waarin de schrijfster verslag doet van haar relatie die als een sprookje begint, maar al snel verandert in een groot machtsspel. Haar hond sleept haar door deze rotervaring heen.


Leef je eigen leven – Melody Beattie

Leef je eigen leven

Vraagt je partner zoveel aandacht dat je jezelf steeds meer wegcijfert? Dit boek laat je zien hoe dit soort relaties ontstaat en hoe je hiervan kunt herstellen en meer richting kunt geven aan je eigen leven.


Als hij maar gelukkig is – Robin Norwood

Als hij maar gelukkig is

Over zelfopoffering in relaties, de schadelijke gevolgen daarvan voor jezelf en hoe je eraan kunt ontsnappen. Speciaal geschreven voor vrouwen die ontzettend veel in hun relatie investeren en maar weinig terugkrijgen. Vrouwen die smoesjes blijven verzinnen om hun man de hand boven het hoofd te houden en hopen dat hij op een dag zal inzien wat zij allemaal voor hem over heeft gehad. Ben jij zo’n vrouw, dan helpt dit boek je inzien waarom je in een dergelijke relatie terecht bent gekomen en hoe je daar verandering in kunt brengen.


De illusie van veiligheid – Sylvia Mastenbroek

De illusie van veiligheid

Interviews met 20 vrouwen over het verband tussen geweld in hun relatie en vroege signalen die daarmee in verband worden gebracht. Het boek is een verslag van een wetenschappelijk onderzoek, maar is zo geschreven dat het ook voor slachtoffers zelf goed leesbaar is.


ZwarthArt – Sonja P. de Vries

ZwarthArt

Dagboek van een vrouw waarin zij steeds meer inzicht krijgt wat er allemaal is gebeurd. Je leest over sterk wisselende emoties, contact met exen van haar ex en hoe haar steeds meer duidelijk wordt dat haar ex een expert is in het vormgeven van onwerkelijkheid.


Narcistische ouders

Opgroeien met een narcistische ouder laat diepe sporen na bij zowel de kinderen als de partner. In deze boeken vind je persoonlijke verhalen en tips voor het omgaan met narcistische ouders.

De scherven van mijn vader – Leonie Bouwman

De scherven van mijn vader

Persoonlijk ervaringsverhaal van de schrijfster over haar narcistische vader. Een vader die in het gezin een allesoverheersende rol speelde. Een man van wie de buitenwereld niet inzag hoe hij de energie uit de andere gezinsleden weg kon zuigen. Het verhaal geeft goed weer hoeveel impact een dergelijke thuissituatie kan hebben. Het boek leest snel weg als een spannend verhaal.


Een leven met narcisten deel 1+2 – Ernst Maclaine

Een leven met narcisten

Persoonlijk verhaal van de schrijver over zijn narcistische vader en de diepe sporen die het narcistische gedrag in het gezin hebben getrokken. Het is de schrijver gelukt om een heel duidelijk beeld te schetsen van hoe het is om met een narcistische vader op te groeien.


Ben ik nou gek? – Petra Roelofsen

Ben ik nou gek?

Handboek over de invloed van de narcistische ouder op het kind en de partner. Met stappenplan voor zowel (ex-)partner als kind om narcistisch gedrag te herkennen en ermee aan de slag te gaan.


De immateriële erfenis van een narcist

De immateriele erfenis van een narcist

De immateriële erfenis van een narcist – aangrijpend ervaringsverhaal van de auteur over haar narcistische moeder.


Will I ever be good enough? – Karyl McBride

Will I ever be good enough

De ondertitel van dit boek is “Healing the daughters of narcissistic mothers. Dit boek is dan ook speciaal geschreven voor dochters die geleden hebben onder het misbruik van een egoïstische moeder die voornamelijk aan zichzelf denkt. Ben jij zo’n dochter, dan heb je geen onvoorwaardelijke liefde gekend van je moeder, maar moest je steeds aan bepaalde verwachtingen voldoen om aandacht en liefde te krijgen. Hierdoor kun je op latere leeftijd het sterke gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent en je leeg en verdrietig voelen. Dit boek helpt je inzicht te krijgen in de effecten van emotioneel misbruik en de bemoedigende en inspirerende uitleg reiken je de handvatten aan om de controle over je eigen leven terug te nemen.


Algemeen

Boeken over het omgaan met narcistische mensen.

Waarom gaat het altijd over jou – Wendy Behary

Waarom gaat het altijd over jou

Handig boek dat je helpt om met lastige mensen om te gaan, zonder in een machtsstrijd of eindeloze discussie te verdwalen. Je leert hoe je in vervelende situaties voor jezelf kunt opkomen. Bijvoorbeeld wanneer een “lastig” persoon je vernedert in gezelschap van anderen.

Het boek gaat ervan uit dat narcisten niet “slecht” zijn, maar dat ze handelen uit een gevoel van eenzaamheid en angst voor kwetsbaarheid. Het boek leert je voor jezelf op te komen op zo’n manier dat je tegelijkertijd verbinding maakt met de zachtere kant van je partner/collega/kennis.


Mannelijke slachtoffers

Veel verhalen gaan over mannelijke narcisten en vrouwelijke slachtoffers. Maar andersom komt ook voor. Onderstaande boeken gaan over mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

The exploitation of men – Shabbir H.M. Tankiwala

The exploitation of men

Met dit boek wil de schrijver meer aandacht voor het lijden van mannen in relaties. Er is steeds meer aandacht voor vrouwen die slachtoffer zijn van mannen, maar de problemen van mannen worden vrijwel nooit in de media besproken. En vaak ook niet onder vrienden.

Ondertussen leven we in een tijd waarin er wereldwijd steeds meer partners van elkaar scheiden. Dit boek wil zowel mannen als vrouwen de kennis aanreiken over de wortel van deze problemen zodat de lezer met deze informatie veel zaken zelf kan oplossen.


The monster within – Marty Embry

The monster within

Dit boek is geschreven om mensen meer bewust te maken van huiselijk geweld jegens mannen. Wanneer mannen om hulp vragen vanwege huiselijk geweld lijken zij minder serieus genomen te worden. Ook worden hun zaken minder urgent behandeld dan die van vrouwen.

Huiselijk geweld kan niet alleen gaan om fysiek geweld zoals slaan en schoppen of het gebruik van wapens. Maar ook om emotioneel misbruik zoals belachelijk maken, wat voor mannen nog veel schadelijker kan zijn. Mannen zwijgen helaas nog veel over deze vorm van misbruik.


Abused Men – Philip W. Cook

Abused Men

Over mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld wordt weinig gesproken. Dit betekent niet dat ze niet bestaan. De informatie uit het boek wordt ondersteund door recente cijfers (hoe vaak huiselijk geweld door vrouwen voorkomt). Ook bevat het veel verhalen van slachtoffers. Geschreven voor zowel professionals als slachtoffers.


Tips

Heb je zelf een boek gelezen waarvan je denkt dat het anderen zou kunnen helpen? Laat het hieronder weten!

Bewaren

Bewaren

Bewaren