Website vernieuwd

Deze website is per 29-11 vernieuwd! Hij ziet er daardoor iets anders uit dan je bent gewend. Verder werkt alles zoals vanouds.

Let erop dat het adres is veranderd: NarcismeGids.com


Meer weten

Behandeling Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

De behandeling van narcistische persoonlijkheidsstoornis is een lastig en meestal langdurig traject. Vaak omdat de personen die lijden aan deze stoornis het als een teken van zwakte zien om zich te laten behandelen door een ander persoon.

De hoofdkenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn vrijwel altijd hetzelfde. Personen die lijden aan deze persoonlijkheidsstoornis voelen zich belangrijker dan anderen. Ze komen vaak gevoelloos en ongeïnteresseerd over. Ze trekken graag de aandacht naar zichzelf en worden graag op een voetstuk gezet. De verwachting van deze personen is dat iedereen altijd voor hen klaar staat, altijd naar hen luistert en zich zal gedragen zoals hij wil.

Personen die lijden aan deze persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een laag zelfbeeld en proberen van iedereen om hen heen de bevestiging te krijgen dat ze goed zijn en goed doen. Van de Nederlandse bevolking lijdt ongeveer één procent aan deze persoonlijkheidsstoornis. Hiervan is het overgrote deel mannen.

Exacte oorzaken van narcisme zijn over het algemeen lastig te bepalen bij een diagnose. Vaak liggen er meer psychische problemen ten grondslag aan de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Jeugdtrauma’s, ontwikkelingspatronen en opvoeding van de ouders of verzorgers spelen vaak een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze stoornis.

Kenmerken in het kort

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf specialer dan anderen. Ze kunnen slecht tegen kritiek en tegenslagen en zullen dit uiten door boosheid en agressie. Een relatie hebben met een persoon die aan deze stoornis lijdt is vaak moeilijk, zowel in de werksfeer als privé.

Narcisten hebben zelf vaak niet door dat ze dit gedrag vertonen, voor hen is het de normaalste zaak van de wereld. Vaak proberen ze met hun gedrag mensen uit te buiten en te manipuleren om er zo voor te zorgen dat ze hun zin krijgen. Ze zetten mensen graag naar hun hand.

Hoewel narcisten in eerste instantie erg charmant over kunnen komen, is een langere relatie voor mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak niet te doen. Ze verliezen erg snel hun interesse, komen arrogant over en zijn vaak niet geïnteresseerd in de gevoelens van anderen. Omdat er vaak meer psychische problemen aan ten grondslag liggen, ervaren narcisten vaak periodes van angst, depressie en eenzaamheid. Vaak is het hebben van een relatie met een narcist alleen mogelijk wanneer deze continu bewonderd en geprezen wordt door zijn/haar omgeving.

Diagnose stellen

Het stellen van een diagnose gebeurt door iemand die gespecialiseerd is in persoonlijkheidsstoornissen. Voor narcisten is het vaak een enorme drempel om hulp te gaan zoeken voor hun stoornis. Zij worden immers niet graag gezien als iemand die geholpen moet worden. Dit zien zij als een enorme krenking van hun persoon.

Meestal wordt er uiteindelijk pas hulp gezocht na het verliezen van de zoveelste relatie of het stellen van ultimatums van bijvoorbeeld familie of partners. De diagnose wordt vaak gesteld door een psycholoog op basis van het voldoen aan de kenmerken, de geschiedenis van deze persoon en een psychologisch onderzoek. Een belangrijke rol hierbij zijn gesprekken met vrienden, collega’s, familie en de patiënt zelf.

Behandeling narcistische persoonlijkheidsstoornis

Er zijn verschillende vormen van behandeling voor narcistische persoonlijkheidsstoornis zoals bijvoorbeeld gezins-, gespreks- en groepstherapie. Deze behandelingen bestaan allemaal uit psychotherapie. Soms worden medicijnen zoals antidepressiva of angstremmende middelen voorgeschreven die kunnen zorgen voor verlichting van depressie en angst. Deze gevoelens gaan vaak gepaard met deze stoornis.

De behandeling van narcistische persoonlijkheidsstoornis is in veel gevallen een langdurig proces, hoewel er ook patiënten gebaat zijn bij een kortdurende behandeling. Al met al is het vaak een moeilijke zaak. Narcistische persoonlijkheidsstoornis is een term uit de DSM-IV, het medische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. In dit boek wordt vaak gesproken over de openlijke narcist. Het lastige van dit type narcisten is dat ze zich zelden melden voor behandeling. Vaak pas wanneer hun hele omgeving hen heeft verlaten, ontstaat een gevoel van waardeloosheid of zinloosheid en zoeken ze uiteindelijk hulp.

De verborgen narcist is vaker meer gemotiveerd voor behandeling. Vaak lijden zij aan ernstige depressie en een gevoel van leegheid. Dit type narcist is echter ook weer lastig te behandelen door de verborgen grootheidsfantasieën. Dit maakt dat dit type narcisten vaak moeilijk bereikbaar is en lastig toegankelijk is voor verandering van het probleem.

Hoewel veranderingen vaak lastig zijn, zijn ze niet onmogelijk en wordt met langdurige behandelingen toch vaak wel resultaat bereikt.

De eerste stap in de behandeling van narcistische persoonlijkheidsstoornis is het zoeken van hulp. Hoewel het voor veel narcisten een enorme drempel is om hulp te zoeken, kan behandeling van de narcistische persoonlijkheidsstoornis uiteindelijk wel verlichting brengen. Raadpleeg hiervoor een psycholoog en stel met hem of haar de beste behandelmethode vast.

Click Here to Leave a Comment Below